O časopise

ISSN 2570-7612

Diagnostika a poradenství pro pomáhající profese je vědecký časopis  s otevřeným přístupem vydávaný Vysokou školou tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Ltd.

Jeho cílem je být publikační platformou pro aplikovaný  výzkum a teoretické studie zaměřené na problematiku diagnostiky a poradenství v různých oblastech podpory klienta – pedagogické, psychologické, kariérové, personální, sociální, výživové, sportovní, antropologické apod.

Články jsou licencovány pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY).

Periodicita: 2 čísla ročně

Aktuální číslo

Vol 2024 No 12 (2024): Consultancy in the current context of social changes
Zobrazit všechna čísla