O časopise

ISSN 2570-7612

Diagnostika a poradenství pro pomáhající profese je vědecký časopis vydávaný  Vysokou školou tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o. a jeho cílem je být publikační platformou pro aplikovaný  výzkum a teoretické studie zaměřené na problematiku diagnostiky a poradenství v různých oblastech podpory klienta – pedagogické, psychologické, kariérové, personální, sociální, výživové, sportovní, antropologické apod.

Aktuální číslo

Vol 5 No 2 (2021): KOUČINK V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH
Zobrazit všechna čísla