Conference invitation

Autoři

  • Alena Malcová

Stahování

Publikováno

31-05-2024

Jak citovat

Malcová, A. (2024). Conference invitation. DIAGNOSTIKA A PORADENSTVÍ V pomáhajících profesích, 2024(12), 96. Získáno z https://odborne.casopisy.palestra.cz/index.php/dap/article/view/349