Editorský tým

Šéfredaktorka

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D., Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., Praha

Výkonná redaktorka

Alena Malcová
Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o.

Vědecká rada

doc. PhDr. Jaroslav Balvín, CSc., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Zlín, Česká republika

Prof. ThDr. Josef Dolista, ThD. Ph.D., Univerzita Karlova,1. Lékařská fakulta, Praha, Česká republika

PhDr. Marcela Ehlová, Ph.D., Univerzita Pardubice
Fakulta filozofická, Pardubice, Česká republika

Prof. Dr. Elena Gonchareva, Ph.D., Institute of Special Education of Russian Academy of Education Moskva

doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD., Vysoká škola zdravotnická o.p.s. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Česká republika

doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D., Masarykova univerzita Brno

doc. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D., Univerzita Karlova, 2. Lékařská fakulta, Praha, Česká republika

doc. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D., Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Praha, Česká republika

PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D., Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha, Česká republika

Mgr. Eva Marková, Ph.D., Vysoká škola zdravotnická Praha, Česká republika

Prof. MUDr. Pavel Maruna, CSc., Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, Trnava, Slovenská republika

doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD., Vysoká škola zdravotnická Praha, Česká republika

doc. PhDr. Beata Pitula, PhD., Universita Ślaski, Katowice, Polsko

Dr. Ekaterina Popova, Ph.D., Russian Academy of Sciences Moskva

doc. PhDr. Peter Rusnák, Ph.D., Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, Trnava, Slovenská republika

Prof. PhDr. Wenceslava Sacher, Ph.D., Wyższa Szkola Pedagogiczna im. J. Korczaka w Katowicach, Polsko

Jack Simons, PhD. Mercy University, Dobbs Ferry, New York. USA

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D., Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., Praha, Česká republika

PhDr. Klára Špačková, Ph.D., Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Praha, Česká republika

Prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc., Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s., Česká republika

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc., Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o., Praha, Česká republika

Mgr. Katarína Maria Vadíková, Ph.D., Katedra etiky a morálnej filozofie FF TU Trnava Hornopotočná 23 91743 Trnava SR, Slovakia

Prof. PhDr. Alena Vališová, PhD., Masaryk Institute of Technical University in Prague, Czech Republic