ANALÝZA PREFERENCII POTENCIÁLNYCH ZÁKAZNÍKOVU PROJEKTOVANÉHO WELLNESS CENTRA

Peter LIBIČ

Abstrakt


Príspevok sa zameriava na analýzu záujmu potenciálnych klientov zariadenia, finančnú ochotu, preferencie v oblasti zdravého životného štýlu. Dotazníkové šetrenie bolo súčasťou celkovej štúdie uskutočniteľnosti vybudovania wellness centra, ktoré je obsahom diplomovej práce.

Dotazníkové šetrenie malo za úlohu zistiť aktuálny stav pohybovej aktivity respondentov a ich predpokladaný záujem o pohybovú aktivitu a wellness. Rovnako mal za úlohu zistiť akú vzdialenosť a akým spôsob za službami ľudia cestujú, aká je frekvencia využívania týchto služieb a tak isto cenové hladiny, ktoré sú ochotný klienti za takéto služby zaplatiť.

Výsledky dotazníkového šetrenia neboli uverejnené, teda sú originálne publikované. Rovnako prinášajú zaujímavé informácie z pohľadu plánovania starostlivosti o duševné i fyzické zdravie obyvateľstva.


Full Text:

PDF

Reference


KREJČÍ, Milada a kol. Wellness. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, 2016. 304 stran. ISBN 978-80-271-0010-1. KREJČÍ, Milada a kol. Wellness. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, a. s., 2016. 304 stran. ISBN 978-80-271-0010-1.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta a kol. Analýza postojů populace v různých věkových skupinách k vybraným složkám zdravého životního stylu. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2016. 70 stran. ISBN 978-80-87723-24-1.

MIROVSKÝ, Tomáš, ed. Nové trendy v plánování ploch a zařízení pro sport a wellness v Praze: kolektivní monografie. Vydání: první. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2016. 88 stran. ISBN 978-80-87723-33-3.

NEUWIRTH, Richard. Marketing a ekonomika wellness. In: KREJČÍ, Milada a kol. Wellness. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, 2016. 304 stran. ISBN 978-80-271-0010-1. KREJČÍ, Milada a kol. Wellness. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, a. s., 2016. 304 stran. ISBN 978-80-271-0010-1.


Citace

  • Aktuálně neexistují žádné citace.


Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o.