WILDERNESS THERAPY NEBOLI TERAPIE DIVOČINOU

Tereza HOUŠKOVÁ

Abstrakt


Abstrakt:. Wilderness therapy lze chápat jako jeden z možných typů terapie, který v sobě zahrnuje práci se skupinou účastníků v prostředí přírody. Hlavním cílem tohoto způsobu práce je ovlivnění sebepojetí člověka, které se odráží na jeho sociálním způsobu chování a myšlení. Za pomocí kombinace sebezkušenostního učení, skupinové a individuální terapie v prostředí divoké přírody probíhá přirozený rozvoj osobnosti (Russell et al. 2000; Russell 2001; Russell a Phillips-Miller 2002). Terapie, která byla původně vytvořena pro rozvoj dospívajících s rizikovým chováním, se nyní využívá i pro dospělé osoby s různými sociálními obtížemi, jako je bezdomovectví (Norton et al. 2020), pacienti v akutní péči (Woodford et al. 2017) či při práci s celým rodinným systémem (Christenson a Merritts 2017). Tento směr, který byl inspirovaný Kurtem Hahnem a jeho Outward Bound programy, se postupně ze státu Severní Ameriky dostává do Evropy a také do České republiky. V současné době v naší zemi existují první výzkumné studie na toto téma, taktéž byla založena Asociace pro Terapii divočinou a dobrodružstvím v České republice, z.s., která se snaží o etablování Wilderness therapy pod názvem Terapie divočinou.

Klíčová slova: Terapie divočinou, Terapie dobrodružstvím, Terapeutické kempování, Outdoorové dobrodružství, riziková mládež, dospívající, adolescent


Full Text:

PDF

Reference


ANNA ŠLACHTOVÁ, BOHDANA RICHTEROVÁ a IVO MÜLLER, 2019. Změny sebepojetí klientů terapeutických komunit pro drogově závislé prostřednictvím terapie dobrodružstvím. Sociální Pedagogika [online]. Tomas Bata University in Zlín, (1), 21. ISSN 1805-8825. Dostupné z: doi:10.7441/soced.2019.07.01.02

ANON., nedatováno. Historie. skaut.cz [online] [vid. 2020a-06-13]. Dostupné z: https://www.skaut.cz/skauting/historie/

ANON., nedatováno. Terapie divočinou [online]. [vid. 2020b-06-16]. Dostupné z: https://terapiedivocinou.cz/.

BANDOROFF, Scott a David G. SCHERER. Wilderness Family Therapy: An Innovative Treatment Approach for Problem Youth. Journal of Child & Family Studies [online]. 1994, 3(2), 175-191. ISSN 10621024. Dostupné z: https://link.springer.com/article/10.1007/BF02234066

BIALESCHKI, M. Deborah. Review of Wilderness therapy for women: The power of adventure. Women’s Studies International Forum. B.m.: Elsevier Science [online]. 1996, 19(3), 345–345. ISSN 0277-5395.

BOBILYA, Andrew J., Kenneth R. KALISCH, Leo H. MCAVOY a Jeffrey A. JACOBS, 2004. A Mixed-Method Investigation of the Solo in a Wilderness Experience Program. Research in Outdoor Education [online]. B.m.: Cornell University Press, 7, 1–18 [vid. 2020-06-08]. ISSN 2375-5830. Dostupné z: https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,url,uid&db=asn&AN=67028834〈=cs&site=eds-live&authtype=shib&custid=s7108593

BOWEN, Daniel J., James T. NEILL a Simon J.R. CRISP. Wilderness adventure therapy effects on the mental health of youth participants. Evaluation and Program Planning [online]. 2016, 58, 49–59. ISSN 0149-7189. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0149718915300094?via%3Dihub.

COHEN, Cynthia a Lian ZEITZ. The Family Throughout the Therapeutic Wilderness Process: Our Stories. Contemporary Family Therapy: An International Journal [online]. 2016, 38(1), 119–127 [vid. 2020-06-10]. ISSN 0892-2764. Dostupné z: https://link.springer.com/article/10.1007/s10591-015-9369-z.

CRISP, Simon. International Models of Best Practice in Wilderness and Adventure Therapy. 1998. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED424052.pdf.

DAVIS-BERMAN, Jennifer a Dene S. BERMAN. Wilderness therapy: foundations, theory and research. B.m.: Kendall/Hunt. 1994. ISBN 978-0-8403-9060-8.

DRIVER, B. L., EASLEY A. T., PASSINEAU, Joseph F. The use of wilderness for personal growth, therapy, and education. Fort Collins, Colo.: U.S. Dept. of Agriculture, Forest Service, Forest Service, Rocky Mountain Forest and Range Experiment Station, 1990. General technical report RM: 193.

EGGLESTON, Erin J., 1994. Wilderness therapy with Te Whakapakari youth programme. Community Mental Health in New Zealand. Mental Health Foundation of New Zealand. 1994, 9(2), 43-52. ISSN 0112-3599.

FADDIS, Troy a Katherine COBB. Family Therapy Techniques in Residential Settings: Family Sculptures and Reflecting Teams. Contemporary Family Therapy: An International Journal [online]. Springer Nature. 2016, 38(1), 43–51 [vid. 2020-06-10]. ISSN 08922764. Dostupné z: doi:10/ggzv2n

GASS, Michael A.. Adventure therapy: therapeutic applications of adventure programming. B.m.: Kendall/Hunt. 1993.ISBN 978-0-8403-8272-6.

GASS, Michael A., H. L. „Lee" GILLIS a Keith C. RUSSELL. Adventure therapy: Theory, research, and practice. New York, NY: Routledge/Taylor & Francis Group. 2012. ISBN 978-0-415-89290-2.

GILLIS, H. L. a Michael A. GASS. Bringing adventure into marriage and family therapy: An innovative experiential approach. Journal of Marital and Family Therapy [online]. American Assn for Marriage & Family Therapy. 1993, 19(3), 273–286. ISSN 0194-472X. Dostupné z https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1752-0606.1993.tb00988.x

HARPER, Nevin J. Wilderness therapy, therapeutic camping and adventure education in child and youth care literature: A scoping review. Children and Youth Services Review [online]. Elsevier Ltd, 2017, 83, 68–79. ISSN 0190-7409. Dostupné z https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0190740917307727.

HÁTLOVÁ, Běla a Jiří KIRCHNER. Kapitoly z teorie psychomotorické terapie [online]. European Science and Art Publishing, o.s. & Asociace psychologů sportu [vid. 2020-06-16]. 2010. ISBN 978-80-87504-01-7. Dostupné z: https://docplayer.cz/10954497-Kapitoly-z-teorie-psychomotoricke-terapie-bela-hatlova-jiri-kirchner-eds.html

HOUŠKOVÁ, Tereza. Potenciál wilderness therapy pro speciálně pedagogickou praxi etopedickou [online]. Olomouc, 2016 [cit. 2020-07-01]. Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Mgr. Michal Růžička, Ph.D. Dostupné z: https://theses.cz/id/rcniho/.

HUBERT, Bailee, Jeanine ROSSI a Elizabeth RICHARDSON. An Investigation of Social Development and Demonstration in Preadolescent Girls Within the Context of an Outdoor Adventure-Based Setting. Journal of Outdoor Recreation, Education & Leadership [online]. Sagamore Publishing. 2020, 12(1), 62–73 [vid. 2020-06-08]. ISSN 19485123. Dostupné z: doi:10.18666/JOREL-2020-V12-I1-9113.

CHRISTENSON, Jacob D. a Ashley N. MERRITTS. Family therapy with adolescents in residential treatment: Intervention and research [online]. Springer International Publishing. Focused issues in family therapy. 2017. ISSN: 2520-1190 (Print), 2520-1204 (Electronic). Dostupné z: doi:10.1007/978-3-319-51747-6

JAMESON, Jennifer Anne. Therapeutic wilderness experiences for youth: Outdoor behavioral healthcare. ProQuest Information & Learning. 2018.

JIRÁSEK, Ivo. Zážitková pedagogika: teorie holistické výchovy (v přírodě a volném čase). Vydání první. Praha: Portál, 2019. 265 stran. Gymnasion; svazek 06. ISBN 978-80-262-1485-4.

KELLEROVÁ, Lucie a Ondřej JEŠINA. Uplatnění prvků Adventure Therapy u osob se speciálními potřebami. / Incorporating Adventure Therapy Elements in People with Disability. Aplikované Pohybové Aktivity v Teorii a Praxi [online]. 2013, 4(2), 33–40 [vid. 2020-06-16]. ISSN 18044204. Dostupné z: https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,url,uid&db=s3h&AN=121757357〈=cs&site=eds-live&authtype=shib&custid=s7108593.

LAMBIE, Ian, Lisa HICKLING, Fred SEYMOUR, Les SIMMONDS, Marlyn ROBSON a Chanel HOULAHAN. Using wilderness therapy in treating adolescent sexual offenders. Journal of Sexual Aggression [online]. B.m.: Taylor & Francis. 2000, 5(2), 99–117. ISSN 1355-2600. Dostupné z https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13552600008413302

LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie. 2., aktualizovné vydání. Grada: Psyché. 2006. ISBN 978-80-247-1284-0.

NEAPOLITAN, Jerome L. Boot camps. Salem Press. 2019.

NEUMAN, Jan. Education and learning through outdoor activities: games and problem solving activities, outdoor exercises and rope courses for youth programmes. IYNF. 2004. ISBN 978-80-903577-0-9.

NORTON, Christine L., Anita TUCKER, Annette PELLETIER, Christie VANKANEGAN, Kayla BOGS a Elise FOERSTER. Utilizing Outdoor Adventure Therapy to Increase Hope and Well-Being Among Women at a Homeless Shelter. Journal of Outdoor Recreation, Education & Leadership [online]. 2020, 12(1), 87–101 [vid. 2020-06-08]. ISSN 19485123. Dostupné z https://js.sagamorepub.com/jorel/article/view/9928.

NORTON, Christine Lynn, Anita TUCKER, Keith C. RUSSELL, Joanna E. BETTMANN, Michael A. GASS, H.L. “Lee” GILLIS a Ellen BEHRENS, 2014. Adventure Therapy With Youth. Journal of Experiential Education [online]. 37(1), 46–59 [vid. 2020-06-10]. ISSN 1053-8259. Dostupné z https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1053825913518895?journalCode=jeea.

PAWLOWSKI, Mark, Gwili HOLME a R. Julian HAFNER. Wilderness therapy for psychiatric disorder. Mental Health in Australia. Australian National Assn for Mental Health.1993, 5(1), 8–14. ISSN 0310-5776.

RICHTEROVÁ, BOHDANA, VERONIKA ŠTENCLOVÁ a KATEŘINA ČERVENKOVÁ. Adventure therapy in therapeutic community fides - quantitative outcomes of the research. Journal of Interdisciplinary Research. [online]. 2017, 7(2), 181–184. ISSN 18047890. Dostupné z: https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,url,uid&db=asn&AN=127243139〈=cs&site=eds-live&authtype=shib&custid=s7108593

RICHTEROVÁ, Bohdana, Ondřej TAKÁCS, Jana PINĎÁKOVÁ, Markéta SLIVKOVÁ, Denisa TEŠNAROVÁ, Daniela POLÁŠKOVÁ a Veronika FEŠAROVÁ, 2014. Zátěžové aktivity a léčba drogově závislých. GRANT Journal. 2014, (3), 2, 6. ISSN 1805-062X.

ROBERTS, Sean D., Daniel STROUD, Matthew J. HOAG a Katie E. MASSEY. Outdoor Behavioral Health Care: A Longitudinal Assessment of Young Adult Outcomes. Journal of Counseling & Development [online]. 2017, 95(1), 45–55 [vid. 2020-06-03]. ISSN 07489633. Dostupné z: doi:10/ggkg8r

RUSSELL, Keith C. What is Wilderness Therapy? Journal of Experiential Education [online]. 2001, 24(2), 70 [vid. 2020-06-03]. ISSN 10538259. Dostupné z https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/105382590102400203?journalCode=jeea.

RUSSELL, Keith C. a Moscow. Wilderness Research Center. IDAHO UNIV. Assessment of Treatment Outcomes in Outdoor Behavioral Healthcare. Technical Report. 2001

RUSSELL, Keith C. a Dianne PHILLIPS-MILLER. Perspectives on the wilderness therapy process and its relation to outcome. Child & Youth Care Forum [online]. 2002, 31(6), 415–437 [vid. 2020-06-03]. ISSN 1053-1890. Dostupné z https://link.springer.com/article/10.1023/A:1021110417119

RUSSELL, Keith, John HENDEE a Dianne PHILLIPS-MILLER. How Wilderness Therapy Works: An Examination of the Wilderness Therapy Process to Treat Adolescents With Behavioral Problems and Addictions. 2000.

ŘEHULKOVÁ, Pavla. Psychoterapie v přírodě. Olomouc, 2017. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Palackého v Olomouci. Filozofická fakulta. Dostupné z https://theses.cz/id/z1b3gg/

ŘÍČAN, Pavel. Cesta životem: [vývojová psychologie]: přepracované vydání. Vyd. 3. Portál.2014. ISBN 978-80-262-0772-6.

SMOLKA, Ján. Terapia divočinou: Zmena vybraných psychických atribútov u účastníkov programu Slovakia Trail 2015. [rukopis]. 2016.

TUCKER, Anita, Christine Lynn NORTON, Steven M. DEMILLE a Jessalyn HOBSON. The Impact of Wilderness Therapy. Journal of Experiential Education [online]. 2016, 39(1), 15–30 [vid. 2020-06-03]. ISSN 1053-8259. Dostupné z https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1053825915607536?journalCode=jeea.

WARNER, Robert P. a Cindy DILLENSCHNEIDER, 2019. Universal Design of Instruction and Social Justice Education: Enhancing Equity in Outdoor Adventure Education. Journal of Outdoor Recreation, Education & Leadership [online]. 2019, 11(4), 320–334 [vid. 2020-06-08]. ISSN 1948-5123. Dostupné z https://js.sagamorepub.com/jorel/article/view/9543.

WOODFORD, Kimberley M., Lara FENTON a Jacqueline CONNORS, 2017. A Change of Scenery: Wilderness Therapy Treatment for Inpatients in Acute Care. Therapeutic Recreation Journal [online].2017, 51(4), 258–273 [vid. 2020-06-10]. ISSN 0040-5914. Dostupné z https://js.sagamorepub.com/trj/article/view/7374.


Citace

  • Aktuálně neexistují žádné citace.


Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o.