METAMORÓZY ĽUDSKEJ PRÁCE V KONTEXTE MYSLENIA A DIELA ZYGMUNTA BAUMANA

Pavol FANDLI

Abstrakt


Hlavnou témou tohto článku je analýza najdôležitejších motívov, ktoré nás vedú k pochopeniu zmien (akou je metamorfóza) pri chápaní koncepcie práce.
Východiskovým bodom sú myšlienky a diela poľského sociológa Zygmunta Baumana, a tiež aj jeho vlastné interpretácie týchto zmien.
Cieľom tohto článku je poskytnúť odpovede na otázky ohľadom chápania konceptu práce v našom súčasnom období.
Tento článok sa snaží objasniť tieto zmeny, ktoré súvisia s pochopením konceptu práce v dnešnej dobe a predstavujú aktuálne možný a vážny spoločenský problém.

Kľúčové slová: práca, potreby, kariéra, ideológia, prostriedky, tekutosť.

Full Text:

PDF

Reference


ARENDTOVÁ, H. 2007. Vita Activa. 2.vyd. Praha: Oikoymenh, 2009. 431 s. ISBN 970-80-7298-413-8.

BAUMAN, Z. 1999. Globalizace. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1999. 160 s. ISBN 80-204-0817-7.

BAUMAN, Z. 2004. Individualizovaná společnost. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2004. 290 s. ISBN 80-204-1195-X.

BAUMAN, Z. 1967. Kariéra. 1.vyd. Praha: Mladá fronta, 1967. 116 s. ISBN Nemá.

BAUMAN, Z. 2000. Myslet sociologicky 2. vyd. Praha : Sociologické nakla-datelství, 2000. 249 s. ISBN 80-85850-90-7

BAUMAN, Z. 2002 Tekutá modernost. 1 .vyd. Praha: Mladá fronta, 2002. 343 s. . ISBN 80-204-0966-1.

BAUMAN, Z. 2015. Tohle není denník. 1.vyd. Praha: Academia, 2015. 202 s. ISBN 978-80-200-2390-2.

REMIŠOVÁ, A. 2008. Dejiny etického myslenia v Európe a USA. 1.vyd. Bratislava: Kalligram, 2008. 894 s. ISBN 978-80-8101-103-0.

BAUMAN, Z. – BORDONI, C. 2014. Stát v krizi. 1.vyd. Olomouc: Broken Books, 2015. 194 s. ISBN 978-80-905309—7-3.

BAUMAN, Z. – LYON, D. 2013. Tekutý dohled. 1.vyd. Olomouc: Broken Books, 2013. 150 s. ISBN 978-80-905309-1-1.


Citace

  • Aktuálně neexistují žádné citace.


Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o.