Nízkosacharidové režimy a jejich vliv na sportovní výkon a tělesné složení

Autoři

  • Pavel Kysel Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o.
  • Zdeněk Vilikus Ústav tělovýchovného lékařství 1. LFUK a VFN, Praha
  • Klára Daďová

Klíčová slova:

nízkosacharidové režimy, ketogenní dieta, tělesné složení, sportovní výkon

Abstrakt

Obecně je známá zkušenost, že při omezeném příjmu sacharidů dochází ke snížení vitality člověka a ke snížení jeho sportovního výkonu. Cílem moderních nízkosacharidových diet, především cyklické ketogenní diety, je rychlá optimalizace tělesného složení s výrazným úbytkem podkožního tuku při maximálním zachování svalové hmoty a sportovní výkonnosti. Cíl: Provést rešerši současné odborné literatury a zjistit účinnost nízkosacharidových a ketogenních diet na tělesné složení a sportovní výkony různého typu. Metoda: Podle klíčových slov jsme v internetových databázích nalezli 354 článků, z nichž plně validních bylo 36. Výsledky: U vytrvalců se asi po týdnu tělo adaptuje na stravu bohatou na tuky a obecně oxidace tuků poskytuje dostatek energie ve formě intramuskulárních triacylglycerolů či volných mastných kyselin v plazmě. Teoreticky by tak mělo docházet šetření svalového glykogenu jako nejcennějšího energetického zdroje pro vytrvalostní sportovní výkon vysoké intenzity. Většina prací potvrdila, že zvýšená tuková oxidace nepokryje u vytrvalců ani u silových sportovců energetickou potřebu a vlivem nedostatečné konzumace sacharidů dojde k poklesu výkonnosti. Většina studií se shoduje v nutnosti dodržovat high-fat diet (HFD) 5 dní, následovanou 1-2 dny sacharidové superkompenzace před vytrvalostním sportovním výkonem. Ketodiety mohou být aplikovány pouze při ultrakrátkých silových výkonech. Závěry: Většina prací potvrdila, že zvýšená tuková oxidace nepokryje u vytrvalců ani u silových sportovců energetickou potřebu a vlivem nedostatečné konzumace sacharidů dojde k poklesu výkonnosti.

Reference

BAZZANO, L. A., HU, T., REY-NOLDS, K., YAO, L., BUNOL, C., LIU, Y., CHEN, C. S., KLAG, M. J., WHELTON, P. K., HE, J. Effects of low-carbohydrate and low-fat diets: a randomized trial. Ann Intern Med. 2014 Sep 2;161(5):309-18. doi: 10.7326/M14-0180.

BURKE, L. M. Re-examining high-fat diets for sports performance: did we call the ‘nail in the coffin’ too soon? Sports Med. 2015;45:33–49.

BURKE, L. M., HAWLEY, J. A., ANGUS, D. J., COX, G. R., CLARK, S. A., CUMMINGS, N. K., DESBROW, B., HARGREAVES, M. Adaptations to short-term high-fat diet persist during exercise despite high carbohydrate availa-bility. Med Sci Sports Exerc. 2002 Jan;34(1):83-91.

BURKE, L. M., KIENS, B., IVY, J. L. Carbohydrates and fat for training and recovery. J Sports Sci. 2004 Jan;22(1):15-30.

BURKE, L. M., ROSS, M. L., GAR-VICAN-LEWIS, L. A., WELVAERT, M., HEIKURA, I. A., FORBES, S. G., MIRTSCHIN, J. G., CATO, L. E, STROBEL, N., Sharma AP, Haw-ley JA.. Low carbohydrate, high fat diet impairs exercise economy and negates the performance benefit from intensified training in elite ra-ce walkers. J Physiol. 2017 May 1;595(9):2785-2807. doi: 10.1113/JP273230. Epub 2017 Feb 14.

BUENO, N. B., DE MĚLO, I. S. V., DE OLIVEIRA, S. L., DA ROCHA ATAIDE T. Very-low-carbohydrate ketogenic diet v. low-fat diet for long-term weight loss: a meta-analysis of randomised controlled trials. Br J Nutr. 2013;110:1178–1187.

ESCOBAR, K. A., MORALES, J., VANDUSSELDORP, T. A. The Effect of a Moderately Low and High Carbohydrate Intake on Crossfit Performance. Int J Exerc Sci. 2016 Oct 1;9(3):460-470. eCollection 2016.

FLEMING, J., SHARMAN, M. J, AVERY, N. G., LOVE, D. M., GÓ-MEZ, A. L., SCHEETT, T. P., KRAEMER, W. J., VOLEK, J. S. Endurance capacity and high-intensity exercise performance re-sponses to a high fat diet. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2003 Dec;13(4):466-78.

HEATHERLY, A. J., KILLEN, L. G., SMITH, A. F., WALDMAN, H. S., SELTMANN, C. L., HOLLIN-GSWORTH, A., O'NEAL, E. K. Effects of Ad libitum Low-Carbohydrate High-Fat Dieting in Middle-Age Male Runners. Med Sci Sports Exerc. 2018 Mar;50(3):570-579. doi: 10.1249/MSS.0000000000001477.

HAWLEY, J. A., BROUNS, F., JEUKENDRUP,A. Strategies to enhance fat utilisation during exer- cise. Sports Med. 1998, 25(4):241–257. ISSN 0112-1642 (print), ISSN 1179-2035

LAMBERT, E. V., GOEDECKE, J. H., VAN ZYL, et al. High-Fat Diet Versus Habitual Diet Prior to Car-bohydrate loading: Effects on Exercise Metabolism and Cycling Performance. Int J Sport Nutr and Exerc Metab. 2001, 11: 209-225. ISSN 1526-484X (print), ISSN 1543-2742 (online).

MAUGHAN, R. J., GREENHAFF, P. L., LEIPER, J. B., BALL, D., LAMBERT, C. P., GLEESON, M. Diet composition and the perfor-mance of high-intensity exercise. J Sports Sci. 1997 Jun;15(3):265-75.

McSWINEY, F. T., WARDROP, B., HYDE, P. N., LAFOUNTAIN, R. A., VOLEK, J. S., DOYLE, L. Keto-adaptation enhances exercise per-formance and body composition responses to training in enduran-ce athletes. Metabolism. 2018 Apr;81:25-34. doi: 10.1016/j.metabol.2017.10.010. Epub 2017 Nov 3.

MILLER, S. L, WOLFE, R. R. Phys-ical exercise as a modulator of adaptation to low and high carbo-hydrate and low and high fat inta-kes. Eur J Clin Nutr. 1999 Apr;53 Suppl 1:S112-9.

NOAKES, T., VOLEK, J. S., PHIN-NEY, S. D. Low-carbohydrate diets for athletes: what evidence? Br J Sports Med. 2014;48:1077–1078.

NOAKES, T. D., WINDT, J. Evi-dence that supports the prescripti-on of low-carbohydrate high-fat di-ets: a narrative review. Br J Sports Med. 2017 Jan;51(2):133-139.

doi: 10.1136/bjsports-2016-096491.

NORDMANN, A. J., NORDMANN, A., BRIEL, M., KELLER, U., YANCY, W. S. Jr, BREHM, B. J., BUCHER, H. C. Effects of low-carbohydrate vs low-fat diets on weight loss and cardiovascular risk factors: a meta-analysis of rando-mized controlled trials. Arch Intern Med. 2006 Feb 13;166(3):285-93.

PAOLI, A., GRIMALDI, K., D’AGOSTINO, D., CENCI, L., MO-RO, T., BIANCO, A., PALMA, A. Ketogenic diet does not affect strength performance in elite artis-tic gymnasts. J Int Soc Sports Nutr. 2012;9:34.

PHINNEY, S. D., BISTRIAN, B. R., EVANS, W. J., GERVINO, E., BLACKBURN, G. L. The human metabolic response to chronic ke-tosis without caloric restriction: preservation of submaximal exer-cise capability with reduced car-bohydrate oxidation. METABO-LISM. 1983;32:769–776.

RHYU, H. S., CHO, S. Y. The effect of weight loss by ketogenic diet on the body composition, per-formance-related physical fitness factors and cytokines of Taekwon-do athletes. J Exer Rehabil. 2014;10:326–331.

SAWYER, J. C., WOOD, R. J., DAVIDSON, P. W., COLLINS, S. M., MATTHEWS, T. D., GREGORY, S. M., PAOLONE, V. J. Effects of a short-term carbohydrate-restricted diet on strength and power perfor-mance. J Strength Cond Res. 2013 Aug;27(8):2255-62. doi: 10.1519/JSC.0b013e31827da314.

SHAI, I., SCHWARZFUCHS, D., HENKIN, Y., SHAHAR, D. R., WITKOW, S., GREENBERG, I., GOLAN, R., FRASER, D., BOLO-TIN, A., VARDI, H., TANGI-ROZENTAL, O., ZUK-RAMOT, R., SARUSI, B., BRICKNER, D., SCHWARTZ, Z., SHEINER, E., MARKO, R., KATORZA, E., THIE-RY, J., FIEDLER, G. M., BLÜHER, M., STUMVOLL, M., STAMPFER, M. J. Dietary Intervention Rando-mized Controlled Trial (DIRECT) Group. Weight loss with a low-carbohydrate, Mediterranean, or low-fat diet. N Engl J Med. 2008 Jul 17;359(3):229-41. doi: 10.1056/NEJMoa0708681.

STELLINGWERFF, T., SPRIET, L. L., WATT, M. J., KIMBER, N. E., HARGREAVES, M., HAWLEY, J. A., BURKE, L. M. Decreased PDH activation and glycogenolysis du-ring exercise following fat adapta-tion with carbohydrate restoration. Am J Physiol Endocrinol Metab. 2006;290:E380–388.

URBAIN, P., STROM, L., MORA-WSKI, L., WEHRLE, A., DEIBERT, P., BERTZ, H. Impact of a 6-week non-energy-restricted ketogenic diet on physical fitness, body com-position and biochemical parame-ters in healthy adults. Nutr Metab (Lond). 2017 Feb 20;14:17. doi: 10.1186/s12986-017-0175-5. eCollection 2017.

VARGAS, Salvador, ROMANCE, Ramón, PETRO, Jorge L., BO-NILLA Diego A., GALANCHO, Is-mael, ESPINAR, Sergio, Richard B. KREIDER, and Javier BENÍ-TEZ-PORRES. Efficacy of ketoge-nic diet on body composition du-ring resistance training in trained men: a randomized controlled trial. J Int Soc Sports Nutr. 2018; 15: 31. Published online 2018 Jul 9. doi: 10.1186/s12970-018-0236-9 PMCID: PMC6038311 PMID: 29986720

VOGT, M., PUNTSCHART, A., HOWALD, H., MUELLER, B., MANNHART, C., GFELLER-TUESCHER, L., MULLIS, P., HOPPELER, H. Effects of dietary fat on muscle substrates, metabo-lism, and performance in athletes. Med Sci Sports Exerc. 2003 Jun;35(6):952-60.

VOLEK, J. S., FREIDENREICH, D. J., SAENZ, C., KUNCES, L. J., CREIGHTON, B. C., BARTLEY, J. M., DAVITT, P. M., MUNOZ, C. X., ANDERSON, J. M., MARESH, C. M., LEE, E. C., SCHUENKE, M. D., AERNI, G., KRAEMER, W. J., PHINNEY, S. D. Metabolic charac-teristics of keto-adapted ultra-endurance runners. Metabolism. 2016;65:100–110.

VOLEK, J. S., NOAKES, T., PHIN-NEY, S. D. Rethinking fat as a fuel for endurance exercise. Eur J Sport Sci. 2015;15:13–20.

VOLEK, J. S., SHARMAN, M. J., GOMEZ, A. L., DIPASQUALE, C., ROTI, M., PUMERANTZ, A., KRAEMER, W. J. Comparison of a very low-carbohydrate and low-fat diet on fasting lipids, LDL subclas-ses, insulin resistance, and post-prandial lipemic responses in overweight women. J Am Coll Nu-tr. 2004;23:177–184.

VOLEK, J. S., SHARMAN, M. J., LOVE, D. M., AVERY, N. G., GOMEZ, A. L., SCHEETT, T. P., KRAEMER, W. J. Body compositi-on and hormonal responses to a carbohydrate-restricted diet. Meta-bolism. 2002;51:864–870.

WALDMAN, H. S., KRINGS, B. M., BASHAM, S. A., SMITH, J. E. W., FOUNTAIN, B. J., McALLISTER M. J. Effects of a 15-Day Low Carbo-hydrate, High-Fat Diet in Re-sistance-Trained Men. J Strength Cond Res. 2018 Nov;32(11):3103-3111. doi: 10.1519/JSC.0000000000002282.

WEBSTER, C. C., SWART, J., NOAKES, T. D., SMITH, J. A. A Carbohydrate Ingestion Interventi-on in an Elite Athlete Who Follows a Low-Carbohydrate High-Fat Diet. Int J Sports Physiol Perform. 2018 Aug 1;13(7):957-960. doi: 10.1123/ijspp.2017-0392. Epub 2018 Jul 30.

WESTMAN, E. C., FEINMAN, R. D., MAVROPOULOS, J. C., VER-NON, M. C., VOLEK, J. S., WORT-MAN, J. A., YANCY, W. S., PHIN-NEY, S. D. Low-carbohydrate nu-trition and metabolism. Am J Clin Nutr. 2007 Aug;86(2):276-84.

YEO, W. K., CAREY, A. L., BUR-KE, L., SPRIET, L. L., HAWLEY, J. A. Fat adaptation in well-trained athletes: effects on cell metabo-lism. Appl Physiol Nutr Metab. 2011 Feb;36(1):12-22. doi: 10.1139/H10-089.

ZEHNDER, M., CHRIST, E. R., ITH, M., ACHESON, K. J., POU-TEAU, E., KREIS, R., TREPP, R., DIEM, P., BOESCH, C., DÉCOM-BAZ, J. Intramyocellular lipid sto-res increase markedly in athletes after 1.5 days lipid supplementati-on and are utilized during exercise in proportion to their content. Eur J Appl Physiol. 2006 Nov;98(4):341-54. Epub 2006 Aug 11.

ZINN, C., McPHEE, J., HARRIS, N., WILLIDEN, M., PRENDER-GAST, K., SCHOFIELD, G. A 12-week low-carbohydrate, high-fat diet improves metabolic health outcomes over a control diet in a randomised controlled trial with overweight defence force person-nel. Appl Physiol Nutr Metab. 2017 Nov;42(11):1158-1164. doi: 10.1139/apnm-2017-0260. Epub 2017 Jul 12.

Stahování

Publikováno

17-06-2019

Jak citovat

Kysel, P., Vilikus, Z., & Daďová, K. (2019). Nízkosacharidové režimy a jejich vliv na sportovní výkon a tělesné složení. DIAGNOSTIKA A PORADENSTVÍ V pomáhajících profesích, 3(1), 5–17. Získáno z https://odborne.casopisy.palestra.cz/index.php/dap/article/view/173