Recenze – BIELESZOVÁ, Dušana, KOREŇOVÁ, Soňa. Sebariadenie a manažerská etika v školskom prostredí

Autoři

  • Markéta Švamberk Šauerová Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o.

Stahování

Publikováno

16-12-2021

Jak citovat

Švamberk Šauerová, M. (2021). Recenze – BIELESZOVÁ, Dušana, KOREŇOVÁ, Soňa. Sebariadenie a manažerská etika v školskom prostredí. DIAGNOSTIKA A PORADENSTVÍ V pomáhajících profesích, 5(2), 86–87. Získáno z http://odborne.casopisy.palestra.cz/index.php/dap/article/view/284-1642