VLIV TRIACYLGLYCEROLŮ O STŘEDNĚ DLOUHÉM ŘETĚZCI (MCT) NA VYTRVALOSTNÍ SPORTOVNÍ VÝKON

Zdeněk VILIKUS, Simona MAJOROVÁ, Pavel KYSEL, Jan ŠVIMBERSKÝ

Abstrakt


Triglyceridům o středně dlouhém řetězci (Medium-chain triglycerides, dále jen MCT) jsou připisovány příznivé účinky na lidský organizmus: zlepšení lipidového spektra zvýšením HDL- a poklesem LDL-cholesterolu, prevence kardiovasklárních onemocnění, zvýšení odolnosti proti infekčním nemocem, urychení bazálního metabolizmu, zlepšení trávení u chronických střevních zánětů, neuroprotektivní působení u chronických neurodegenerativních onemoc- nění, antikancerogenní účinek, úbytek tělesného tuku, zlepšení vytrvalostního sportovního vý- konu a mnohé další. Cíl: Cílem našeho přehledového článku bylo shrnout a objektivně zhod- notit vliv suplementace MCT na sportovní výkon vytrvalostního charakteru na základě nejno- vějších poznatků odborné literatury. Metoda: Použili jsme vyhledavače odborných prací Goo- gle Scholar, Web of Science a Scopus. Na základě klíčových slov jsme vyhledávali práce od roku 1990 do současnosti. Vybírali jsme jen dvojitě zaslepené studie s kontrolní skupinou a place- bem. Výsledky: Nalezli jsme celkem 14 prací požadované kvality a 1 přehledový článek typu review. Do dnešního dne pouze 1 studie ze 14 uvádí zlepšení vytrvalostního výkonu ve smyslu delšího času do vyčerpání. Autoři 4 studií naopak zjistili zhoršení vytrvalostního výkonu po aplikaci MCT. Závěry: Žádná z dostupných vědeckých studií neprokázala po aplikaci MCT zlep- šení vytrvalostního sportovního výkonu. Pokud MCT vede k pocitu zlepšení výkonu, pak jde pouze o placebo efekt.

Klíčová slova: triacylglyceroly o středně dlouhém řetězci, MCT, sportovní výkon, vytrvalostní výkon, maximální aerobní kapacita, V02max

Full Text:

PDF

Reference


ANGUS, D. J., HARGREAVES, M., DANCEY, J., FEBBRAIO, M. A. Effect of carbo-hydrate or carbohydrate plus medium-chain triglyceride ingestion on cycling time tri-al performance. J Appl Physiol. 2000, 88(1):113–119.

BACH, A. C., BABAYAN, V. K. Medium-chain triglycerides: An update. Am J Clin Nutr. 1982, 36(5):950–962.

CLEGG, M. Medium-chain triglycerides are advantageous in promoting weight loss alt- hough not beneficial to exercise performance. International Journal of Food Sciences and Nutrition. 2010, 61(7): 653-679.

COGGAN, A.R., RAGUSO, C. A., GASTALDELLI, A., SIDOSSIS, L.S, YECKEL, C.W. Fat metabolism during high-intensity exercise in endurance-trained and untrained men. Metabolism. 2000, 49(1):122– 128.

DECOMBAZ, J., ARNAUD, M.J., MILON, H., MOESCH, H., PHILIPPOSSIAN, G., et al. Energy metabo- lism of mediumchain triglycerides versus carbohydrates during exercise. Eur J Appl Physiol Occup Physiol. 1983, 52(1): 9–14.

GOEDECKE, J. H., CHRISTIE, C., WILSON, G., DENNIS, S.C., NOAKES, T. D., et al. Metabolic adapta- tions to a highfat diet in endurance cyclists. Metabolism. 1999a, 48(12):1509–1517.

GOEDECKE, J. H., ELMER-ENGLISH, R., DENNIS, S. C., SCHLOSS, I., NOAKES, T. D., et al. Effects of me- dium-chain triaclyglycerol ingested with carbohydrate on metabolism and exercise perfor- mance. Int J Sport Nutr. 1999b, 9(1):35–47.

GOEDECKE, J. H, CLARK, V. R, NOAKES, T. D., LAMBERT, E. V. The effects of medium-chain triacyl- glycerol and carbohydrate ingestion on ultra-endurance exer-cise performance. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2005, 15(1):15–27.

HAWLEY, J. A., BROUNS, F., JEUKENDRUP, A. Strategies to enhance fat utilisati-on during exer- cise. Sports Med. 1998, 25(4):241–257.

HOROWITZ, J. F., KLEIN, S. Lipid metabolism during endurance exercise. Am J Clin Nutr. 2000, 72(2 Suppl):558S–563S.

HOROWITZ, J. F., MORA-RODRIGUEZ R., BYERLEY, L. O, COYLE, E. F. Pree-xercise medium-chain triglyceride ingestion does not alter muscle glycogen use du-ring exercise. J Appl Physiol. 2000, 88(1):219–225.

IVY, J. L, COSTILL, D. L., FINK, W. J., MAGLISCHO, E. Contribution of medium and long chain trigly- ceride intake to energy metabolism during prolonged exercise. Int J Sports Med. 1980, 1:15–20.

JEUKENDRUP, A. E., SARIS, W. H., BROUNS, F., HALLIDAY, D., WAGENMA-KERS, J. M. Effects of carbo- hydrate (CHO) and fat supplementation on CHO me-tabolism during prolonged exercise. Metabolism. 1996a, 45(7): 915–921.

JEUKENDRUP, A. E., SARIS, W. H., VAN DIESEN, R., BROUNS, F., WAGENMAKERS, A. J. Effect of en- dogenous carbohydrate availability on oral medium-chain triglyceride oxidation during prolonged exercise. J Appl Physiol. 1996b, 80(3):949–954.

JEUKENDRUP, A. E., THIELEN, J. J., WAGENMAKERS, A. J., BROUNS, F., SARIS, W. H. Effect of medium- chain triacylglycerol and carbohydrate ingestion during exercise on substrate utilization and subsequent cycling performance. Am J Clin Nutr. 1998, 67(3):397–404.

LAMBERT, E. V., GOEDECKE, J. H., VAN ZYL, et al. High-Fat Diet Versus Habitual Diet Prior to Carbohydrate Loading: Effects on Exercise Metabolism and Cycling Performance. Int J Sport Nutr and Exerc Metab. 2001, 11: 209-225.

MISELL, L. M., LAGOMARCINO, N. D., SCHUSTER, V., KERN, M. Chronic medium-chain triacylglyce- rol consumption and endurance performance in trained runners. J Sports Med Phys Fitness. 2001, 41(2): 210–215.

NOSAKA, N., SUZUKI, Y., NAGATOISHI, A., KASAI, M., WU, J., et al. Effect of ingestion of medium- chain triacylglycerols on moderate- and high-intensity exer-cise in recreational athletes. J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo). 2009, 55(2):120–125.

ÖÖPIK, V., TIMPMANNA, S., MEDIJAINENA, L., LEMBERGB, H. Effects of daily medium-chain triglyceride ingestion on energy metabolism and endurance perfor-mance capacity in well- trained runners. Nutr Res. 2001, 21(8):1125–1135.

TSINTZAS, O. K, WILLIAMS, C., BOOBIS, L., GREENHAFF, P. Carbohydrate ingestion and single muscle fiber glycogen metabolism during prolonged running in men. J Appl Physiol. 1996a, 81(2):801–809.

TSINTZAS, O. K., WILLIAMS, C., WILSON, W., BURRIN. J. Influence of carbohydrate supplemen- tation early in exercise on endurance running capacity. Med Sci Sports Exerc, 1996b. 28(11):1373– 1379.

VAN ZYL, C. G., LAMBERT, E. V., HAWLEY, J. A., NOAKES, T. D., DENNIS, S. C. Effects of medium-chain triglyceride ingestion on fuel metabolism and cycling performance. J Appl Physiol. 1996, 80(6):2217–2225.

VISTISEN, B., NYBO, L., XU, X., HOY, C. E., KIENS, B. Minor amounts of plasma medium-chain fatty acids and no improved time trial performance after consuming lipids. J Appl Physiol. 2003, 95(6):2434–2443.

WILLIAMSON, J. R., BROWNING, E. T., SCHOLZ, R., KREISBERG, R. A., FRITZ, I. B. Inhibition of fatty acid stimulation ofgluconeogenesis by (+)-decanoylcarnitine in perfused rat liver. Diabetes. 1968, 17(4):194–208.


Citace

  • Aktuálně neexistují žádné citace.


Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o.