Editorský tým

Šéfredaktorka

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D., Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., Praha

Výkonná redaktorka

Alena Malcová

Vědecká rada

doc. PhDr. Jaroslav Balvín, CSc.

Prof. ThDr. Josef Dolista, ThD. Ph.D., 1LF UK, Praha

PhDr. Marcela Ehlová, Ph.D., FF UPCE Pardubice

Prof. Dr. Elena Gonchareva, Ph.D., Institute of Special Education of Russian Academy of Education Moskva

doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD., Vysoká škola zdravotnická o.p.s. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Czechia

doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D., Masarykova univerzita Brno

doc. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D., 2.LF UK, Praha

doc. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D., Pedagogická fakulta UK Praha

PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D., Filozofická fakulta UK Praha

Mgr. Eva Marková, Ph.D., Vysoká škola zdravotnická Praha

Prof. MUDr. Pavel Maruna, CSc, FF TU Trnava

doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD., Vysoká škola zdravotnická Praha

doc. PhDr. Beata Pitula, PhD., Universita Ślaski, Katowice, Poland

Dr. Ekaterina Popova, Ph.D., Russian Academy of Sciences Moskva

doc. PhDr. Peter Rusnák, Ph.D., FF TU Trnava, Slovakia

Prof. PhDr. Wenceslava Sacher, Ph.D., Wyższa Szkola Pedagogiczna im. J. Korczaka w Katowicach

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D., Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o.

PhDr. Klára Špačková, Ph.D.

Prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc., FAMO Písek

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc., Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o.

Mgr. Katarína Maria Vadíková, Ph.D., Katedra etiky a morálnej filozofie FF TU Trnava Hornopotočná 23 91743 Trnava SR, Slovakia

Prof. PhDr. Alena Vališová, PhD., Masaryk Institute of Technical University in Prague