Editorský tým

Šéfredaktorka

 1. doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D., Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., Praha

Výkonná redaktorka

Vědecká rada

 1. PhDr. Marcela Ehlová, Ph.D., FF UPCE Pardubice
 2. Prof. Dr. Elena Gonchareva, Ph.D., Institute of Special Education of Russian Academy of Education Moskva
 3. doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD., Vysoká škola zdravotnická o.p.s. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Česká republika
 4. doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D., Masarykova univerzita Brno
 5. doc. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D., Pedagogická fakulta UK Praha
 6. doc. PaedDr. Slavomír Laca, Ph.D., Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o.
 7. PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D., Filozofická fakulta UK Praha
 8. Mgr. Eva Marková, Ph.D., Vysoká škola zdravotnická Praha
 9. doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD., Vysoká škola zdravotnická Praha
 10. doc. PhDr. Beata Pitula, PhD., Universita Ślaski, Katowice, Poland
 11. Dr. Ekaterina Popova, Ph.D., Russian Academy of Sciences Moskva
 12. doc. PhDr. Peter Rusnák, Ph.D., FF TU Trnava, Slovensko
 13. Prof. PhDr. Wenceslava Sacher, Ph.D., Wyższa Szkola Pedagogiczna im. J. Korczaka w Katowicach
 14. doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D., Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o.
 15. doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc., Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o.
 16. Mgr. Katarína Maria Vadíková, Ph.D., Katedra etiky a morálnej filozofie FF TU Trnava Hornopotočná 23 91743 Trnava SR, Slovensko
 17. Prof. PhDr. Alena Vališová, PhD., Masarykův ústav ČVUT Praha