Ethics of education for senium

Authors

  • Katarína Mária Vadíková Dept. of Ethics and Moral Philosophy Faculty of Arts, University in Trnava

Keywords:

personalism, education, ethics, senior, person, hope.

Abstract

Terminologically ethics of education differs from educational ethics by define notion education specifically for senium. Author bases her analysis in the context of dialogical personalism. She stresses the need to applicate basics of ethics of education for senium and formulates some of codes to apply it in an educational process in senium

References

Dannefer, D. – Settersten, A. (2010). The study of the life course: Implications for Social Gerontology. In: Dannefer, D. – Phillipson, CH. (Eds.) The sage handbook of social gerontology. Social gerontology. London: SAGE.

Glasa, J. – Glasová, K. (2007). Potreba dialógu a dialogických vzťahov v etickej komisii. (2 – 5) IN: Medicínska etika a bioetika 14. 2007/1 – 2.

Guardini, R. (1997). Životní období. (transl. Dolejší, L.) Praha: Zvon.

Guardini, R. (1999). Dobro, svědomí a soustřeďování. (transl. Lobkowicz, F.) Praha: Vyšehrad.

Hrehová, H. (1998). Pohľad do dejín etických systémov. Bratislava: Charis.

Kováč, D. (2011). Ako (múdro) prežívať starnutie. (190 – 226) IN: Ruisel, I. – Ruiselová, Z. (Eds.) Múdrosť v kontexte osobnosti: problem, fakty, otázky. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV.

Marcel, G. (1971). K filosofii naděje. (transl. Dvoříková, V. - Žilina, M.) Praha : Vyšehrad.

Remišová, A. (Eds.) (2008). Dejiny etického myslenia v Európe a USA. Bratislava: Kalligram.

Šauerová, M. - Vadíková, K. M. (Eds.) a kol. (2013). Specifika edukace seniorů. Praha: Palestra.

Seniorhumor Sonda do životného štýlu seniorov na Slovensku. In Nadácia Orange. Prieskumy. Život seniorov. (publ. 3.10.2010). Správa z projektu zverejnená In: Seniorhumor. Smiechom proti starobe. [online]Dňa 12.6.2012 Available: http://www.seniorhumor.org/?p=4004.

Vadíková 1, K. M. (2013). Morality of Person Under the Pressure of Publec Life. Axiology in Praxis. (27 – 38) In: Cebula, A., Waleszczyński, A., Rozmarynowska, K. (Eds.) Ethics and Public Sphere. Warsawa: Wydawnictvo Uniwersitetu Kardynala Wyszyńskiego.

Vadíková 2, K. M. (2013). Edukácia seniorov z pohľadu personalistickej etiky (180 – 229) In: Šauerová, M. - Vadíková, K. M. (Eds.) a kol. (2013) Specifika edukace seniorů. Praha: Palestra.

Vadíková, K. M. (2011). Problematika svedomia v kontexte dialogického personalizmu. Trnava: FFTU.

Downloads

Published

20-03-2014

How to Cite

Vadíková, K. M. (2014). Ethics of education for senium. Acta Salus Vitae, 2(2). Retrieved from https://odborne.casopisy.palestra.cz/index.php/actasalusvitae/article/view/36

Issue

Section

Articles