Improving conditions for combined study

Authors

  • Martina Muknšnáblová Center of Physical Education and Sport, Faculty of Education, University of West Bohemia

DOI:

https://doi.org/10.58743/asv2022vol10no2.309

Keywords:

teaching methods, combined studies, successful student, obstacles in studies

Abstract

Combined study is demanding not only on the time management of the student, who has work and family obligations in addition to the study role. In addition, with increasing age, his cognitive condition decreases, especially in the area of ​​memory, especially if he finished his previous studies several years ago and did not train his memory regularly. So asking students to learn by mechanical reproduction is often insurmountable for them. The school can help them to successfully complete their studies by improving the conditions in the form of specific teaching methods, easing the conditions for completing, for example, professional practice at their place of residence, and all this without reducing the quality of the studies.

References

Muknšnáblová, M. (2021). Změny vybraných kognitivních funkcí studentů vyšší odborné školy v průběhu jejich kombinovaného studia. Disertační práce, Univerzita Jana Amose Komenského, Praha.

Česko. Zákon č. 284/2018 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních [online]. 2018 [cit. 8.9.2021]. Dostupné z

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-284

Česko. Vyhláška č. 252/2019 Sb. kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků[online]. 2017 [cit. 6.9.2021] Dostupné z https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-252.

Vyšší odborná škola MILLS. (2014). Vzdělávací program Diplomovaný zdravotní laborant Kód 53-43-N/2. Čelákovice: Vyšší odborná zdravotnická škola MILLS, s.r.o.

Vyšší odborná škola MILLS. (2015). Vzdělávací program Diplomovaný farmaceutický asistent Kód 53-43/N1. Čelákovice: Vyšší odborná zdravotnická škola MILLS, s.r.o.

Vyšší odborná škola MILLS. (2016). Vzdělávací program Diplomovaný zdravotnický záchranář Kód 53-41-N/2. Čelákovice: Vyšší odborná zdravotnická škola MILLS, s.r.o.

Muknšnáblová, M. (2022). Interakce vyučovacích metod volených dle pracovních kompetencí absolventů a úspěšnosti v rámci kvalifikačního studia na vyšší odborné škole. Disertační práce, Vysoká škola Jagiellońská v Toruni.

Downloads

Published

31-12-2022

How to Cite

Muknšnáblová, M. (2022). Improving conditions for combined study. Acta Salus Vitae, 10(2), 33–38. https://doi.org/10.58743/asv2022vol10no2.309