Quality of life in people with diabetes type II with respect to their physical activity

Authors

  • Bartosz Bolach Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Katedra Sportu Osób Niepełnosprawnych Wydział Nauk o Sporcie
  • Anna Żurowska
  • Justyna Młynek
  • Eugeniusz Bolach

Keywords:

Quality of life; patients with type II diabetes; physical activity; the Questionnaire of quality of life SF - 36.

Abstract

The term quality of life is used to assess the status and functioning of human being. Aim of the study is to assess the quality of life in patients with type II diabetes undertaking physical activity and to demonstrate correlations between quality of life and  participation length in organized forms of PE. Two group of patients took part in the examination. In the first group there were twenty people suffering from type II diabetes who have been performing physical activity for two years. The second group  consisted of 20 subjects performing physical activity for 2-4 years. The subjects answered the Questionnaire of quality of life SF - 36. The research revealed statistically significant differences in quality of life only on the level of phisycal functioning and emotional limits. Study results have also shown that the durationt of the disease did not have any influence on quality of life in both examined groups. It was hypothized that the reason for such results were coexisting diseases associated with diabetes. Regarding vital energy the reason for the insignificance could have been the age range.

References

Cegła B., Bartuzi Z. (2004) Badania jakości życia w naukach medycznych. Polska Medycyna Rodzinna, T. 6, Sup: 1, 124-128

Chyun D., Melkus G. D., Katten D. M., Price W. J., Davey J. A., Grey N., Haller G., Wackers F. J. (2006) The association of psychological factors, physical activity, neuropathy, and quality of life in type 2 diabetes. Biological Research for Nursing, T.7, Nr. 4, 279-288

Colwell J. (2004) Cukrzyca nowe ujęcie diagnostyki i leczenia. Urban & Partner, Wrocław

Ferguson G. A., Takane Y. (1997) Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. PWN, Warszawa

Górczyńska-Kosiorz S., Grzeszczak W., Mazur B. (2005) Klasyfikacja cukrzycy w świetle badań laboratoryjnych. Diabetologia Doświadczalna i Kliniczna, T. 5, Nr. 4, 263-264

Górska M. (2001) Cukrzyca u osób w podeszłym wieku. Diabetologia Polska,Vol. 8, Nr. 1, 35-36

Grzeszczak W. (2001) Wpływ wyrównania glikemii, na jakość życia u chorych na cukrzycę typu I oraz typu II. Wiadomości Lekarskie, T. 4, Nr. 11-12, 674-682

Hakkinen A., Kukka A., Onatsu T., Jarvenpa S., Heinonen A., Kyrolainen H., TomasCarus P., Kallinen M. (2008) Health-related quality of life and physical activity in persons at high pisk for type II diabetes. Disability and Rehabilitation, T. 25, 1-7

Kasperska-Czyżykowa T., Jedynasty K. (2001) Rozpoznanie i leczenie cukrzycy typu II. PZWL, Warszawa

Małecki M., Skupień J. (2008) Wytyczne dotyczące postępowania w cukrzycy typu II u osób starszych. Gerontologia Polska, T. 16, Nr. 2, 74-79

Muszalik M., Kędziora-Kornatowska, K. (2006) Jakość życia przewlekle chorych pacjentów pacjentów starszym wieku. Gerontologia Polska, T. 14, Nr. 4, 185-189

Pasek J., Opara J., Pasek T., Szwejkowski W., Sieroń A. (2007) Znaczenie badań nad jakością życia w rehabilitacji. Fizjoterapia, T. 15, Nr. 3, 3-8

Pietrzykowska E., Zozulińska D., Wierusz-Wysocka B. (2007) Jakość życia chorych na cukrzycę. Polski Merkuriusz Lekarski, T. 23, Nr. 136, 311-314

Tatoń J., Czech A. (2001) Diabetologia. PZWL, T. 1, T. 2, Warszawa Tylka J. (2003) Czy badanie, jakości życia jest dobrym kryterium oceny skuteczności rehabilitacji? Rehabilitacja Medyczna, T. 7, Nr. 4, 50-53

De Visser C. L., Bilo H. J., Groenier K. H., de Visser W., Jong Mevboom-de B. (2002) The influence of cardiovascular disease on quality of life in type II diabetics. Quality of Life Research, T. 11, Nr. 3, 249-261

Ware J. E., Snow K. K., Kosinski M., Gandek B. (1997) SF- Health Survey Żmurowska B. (2003) Wpływ cukrzycy na jakość życia. Polska Medycyna Rodzinna, T. 5, Nr. 3, 513-517

Downloads

Published

20-03-2013

How to Cite

Bolach, B., Żurowska, A., Młynek, J., & Bolach, E. (2013). Quality of life in people with diabetes type II with respect to their physical activity. Acta Salus Vitae, 1(2). Retrieved from https://odborne.casopisy.palestra.cz/index.php/actasalusvitae/article/view/19

Issue

Section

Articles