Analyse of selected lifestyle indicators of top rowers in adolescent age

Authors

  • Kamila Alinčová College of Physical Education and Sport PALESTRA, Prague, Czech Republic
  • Milada Krejčí College of Physical Education and Sport PALESTRA, Prague, Czech Republic

DOI:

https://doi.org/10.58743/asv2021vol9no1.246

Keywords:

Circadian rhythms, Juvenile athletes; Performance; Rowing; Top-level sport, Wellness lifestyle.

Abstract

The study was realised within the international research project W/VSP/161/ I “Basic research of circadian determinants of lifestyle and performance of Japanese and Czech athletes and non-athletes”. The objective of the study was to analyse selected lifestyle indicators, including circadian habits, of top rowers in adolescent age with focus on their sport performance support. The group of 50 top rowers in the age range of 15 - 20 years was involved in the survey. The measurements were realised in laboratories of the scientific and service workplace of physical education and sport CASRI in Prague. Exploratory methods were used for diagnostics, i.e. "Weekly schedule of athlete's activities", "Questionnaire of life rhythms and sleep regime" and questionnaire "Healthy lifestyle and regeneration of athlete". Following methods were used for statistical data analysis: Spearman´s correlation coefficient, Student's t-test, one-factor ANOVA, Mann-Whitney test, Kruskal-Wallis test and Fischer's exact test. Results analyses shown that the top rowers in adolescent age are predominantly early morning types, which is desirable in terms of performance support and sleep regeneration. The results also show that the monitored group of athletes shows signs of health promotion as recommended for juvenile top athletes’ healthy lifestyle, their daily rhythms and habits are well-set, which may indicate an excellent educational guidance of coaches and parents. Only some reserves in the regular inclusion of compensatory exercises in the daily routine of monitored juvenile athletes were found.

References

Affenito, S. (2007). Breakfast: a missed opportunity. Journal of the American Dietetic Association, 107(4), 565-9. https://doi.org/10.1016/j.jada.2007.01.011

Alinčová, K. (2021). Dotazník “Zdravý životní styl a regenerace” [Questionnaire "Healthy lifestyle and regeneration"]. In: Alinčová, K. (2021). Monitoring životního stylu vybraných vrcholových sportovců adolescentního věku [Lifestyle monitoring of selected top athletes of adolescent age]. Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA. Diploma theses.

Bernaciková, M., Kapounková, K., Novotný, J., et al. (2010). Veslování [Rowing] [online]. In: Fyziologie sportovních disciplín. [Physiology of sports disciplines.] [cit. 2021-03-20]. Available on: https://is.muni.cz/do/fsps/e-learning/fyziologie_sport/index.html.

Burlot, F., Richard, R., Joncheray, H. (2016). The life of high-level athletes: The challenge of high performance against the time constraint. International Review for the Sociology of Sport, 53(2), 234-249. https://doi.org/10.1177/1012690216647196

Díaz-Morales, J.F. (2007). Morning and evening-types: Exploring their personality styles. Personality and Individual Differences 43(4), 769-778. https://doi.org/10.1016/j.paid.2007.02.002

Dovalil, J. a kol. (2009). Výkon a trénink ve sportu. [Performance and training in sports] Olympia.

Gal, P. (2017). Cukr mění náš mozek víc než kokain. [Sugar changes our brain more than cocaine]. Psychologon. http://www.psychologon.cz/data/pdf/548-cukrmeni-nas-mozek-vice-nez-kokain.pdf

Gariepy, G., et al. (2020). How Are Adolescents Sleeping? Adolescent Sleep Patterns and Sociodemographic Differences in 24 European and North Ametican Countries. Journal of adolescent Health, 66(6), 81-88. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2020.03.013

Gaspar de Matos, M., Marques, A. et al. (2019). Sleep in adolescence: sex matters? Sleep Science, 12(3), 138-146. doi: 10.5935/1984-0063.20190075

Harada, T., Wada, K., Tsuji, F., Krejci, M., Kawada, T., Noji, T., Nakade, M. & Takeuchi, H. Intervention study using a leaflet entitled ‘three benefits of “go to bed early! get up early! and intake nutritionally rich breakfast!” a message for athletes’ to improve the soccer performance of university soccer team. Sleep and Biological Rhythms 14, 65–74 (2016). https://doi.org/10.1007/s41105-015-0035-5

Hebák, P. a kol. (2013). Statistické myšlení a nástroje analýzy dat. [Statistical thinking and data analysis tools]. Infomatorium.

Hindls, R., Hronková, S., a kol. (2006). Statistika pro ekonomy. [Statistics for economists.]. Professional Publishing.

Homolka, P., et al. (2010). Monitorování krevního tlaku v klinické praxi a biologické rytmy. [Blood pressure monitoring in clinical practice and biological rhythms]. Grada Publishing.

Hošek, V. (2006). Psychologická typologie sportu. [Psychological typology of sport]. In: Slepička, P., Hošek, V., Hátlová, B. (Eds.), Psychologie sportu. [Sport psychology]. Karolinum. 24-26.

Kabešová, H. et al. (2016). Komparace vlivu 12týdenní aplikace dynamického a statického strečinku na rozsah kloubní pohyblivosti. [Comparison of the effect of a 12-week application of dynamic and static stretching on the range of joint mobility.] Česká kinantropologie, 20(4), 78-86.

Kachlík, P. (2017). Lidské biorytmy a jejich význam. [Human biorhythms and their meaning]. Tělesná kultura, 40(1), 23-32. doi:10.5507/tk.2017.001

Kalman, M., Sigmund, E., Sigmundová, D., Hamřík, Z., Beneš, L., Benešová, D., Csémy, L. (2010). Národní zpráva o zdraví a životním stylu dětí a školáků: v rámci mezinárodního projektu "Health Behaviour in School-aged Children: WHO Collaborative Cross-National study (HBSC) “.Univerzita Palackého v Olomouci.

Klimešová, I. (2016). Základy sportovní výživy. [Basics of sports nutrition]. Univerzita Palackého v Olomouci.

Kosticová, M., Husarová, D., Dankulincová, Z. (2020). Difficulties in getting to sleep and their association with emotional and behavioural problems in adolescents: does the sleeping duration influence this association? International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(5): 1691.doi: 10.3390/ijerph17051691

Krejčí, M. (2016). Wellness, životospráva, spánek. [Wellness, lifestyle, sleep]. In: Krejčí, M., Hošek, V., et al. (Eds.), Wellness. Grada Publishing. 187-191.

Krejčí, M., Hošek, V. (2016). Rozvoj osobnosti, pozitivní self-transformace. [Personality development, positive self-transformation]. In: Krejčí, M., Hošek, V., et al. (Eds.), Wellness. Grada Publishing. 142-155.

Krejčí, M. (2016). Modifikace jógových technik k podpoře lidského zdraví. [Modification of yoga techniques to support human health]. In: Krejčí, M., Hošek, V., et al. (Eds.), Wellness (s. 254-255). Grada Publishing.

Krejčí, M. (2021). Aktivní životní styl a cirkadiánní preference: Studijní opora k distančnímu vzdělávání. [Active lifestyle and circadian preferences – E-learning]. Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra.

Mandelbaum, M., Harada, T., Takeuchi, H. et al. (2017). Selected circadian determinants of performance in super league floorball players. Acta Salus Vitae, 5(2). http://odborne.casopisy.palestra.cz/index.php/actasalusvitae/article/viewFile/135/pdf_5

Nakade, M., Takeuchi, H., Krejci, M., Tsuji, F., Noji, T., Harada, T. (2015). Questionnare study on the comparison among circadian typology, sleep habit, physical and mental health and meal habit in Japanese university athletes. Psychology. 6(12), 1562-1569. Doi: 10.4236/psych.2015.612153. https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=59874

Nelson, G.A., Kokkonen, J. (2015). Strečink na anatomických základech. [Stretching on anatomical bases]. Grada Publishing.

Novotná, K. (2018). Motivační faktory podílející se na změně životního stylu u sportovců v období dospívání [Motivational factors involved in lifestyle change in athletes during adolescence]. [Disertační práce]. Univerzita Karlova. Dissretation theses.https://ftvs.cuni.cz/FTVS-2169-version1-disertacni_prace___katerina_novotna.pdf

Pecáková, I. (2011). Statistika v terénních průzkumech. [Statistics in field surveys]. Professional Publishing.

Suni, E. (2021, 10. March). How much sleep do we really need?. A OneCare Media company. https://www.sleepfoundation.org/how-sleep-works/how-much-sleep-do-we-really-need

Válek, F. (2015). Strečink a kompenzační cvičení se často podceňují [Stretching and compensatory exercises are often underestimated [online]. [cit. 19.4.2021]. https://behame.cz/3249/strecink-a-kompenzacnicviceni-se-casto-podce

Downloads

Published

12-08-2021

How to Cite

Alinčová, K., & Krejčí, M. (2021). Analyse of selected lifestyle indicators of top rowers in adolescent age. Acta Salus Vitae, 9(1), 51–66. https://doi.org/10.58743/asv2021vol9no1.246