The opinion of physical education teachers' at a secondary vocational school on the inclusion of combat sports and exercises in physical education classes

Authors

  • Alena Bendová Mendel University in Brno, Institute of Lifelong Learning, Department of Social Science
  • Denisa Boušková Mendel University in Brno, Institute of Lifelong Learning
  • Marie Horáčková Mendel University in Brno, Institute of Lifelong Learning, Department of Social Science

DOI:

https://doi.org/10.58743/asv2021vol9no1.243

Keywords:

Physical Education; Physical Education teacher; pupil; combat sports; combat exercises; combative game.

Abstract

The paper aims to present the opinions of Physical Education teachers at a secondary vocational school on the inclusion of combat sports and exercises in Physical Education classes at primary and secondary schools. The first part describes the theoretical basis for the definition of combat sport, their benefits for health and their inclusion in Physical Education. The second part of the paper presents the results of qualitative research. The data were collected from semi-structured interviews with four Physical Education teachers. Based on qualitative analysis of data, four categories emerged: combat sports as a preparation for other sports and everyday life, combat sports as a mean of healthy development of the pupil, problems with the inclusion of combat sports in Physical Education, the possibility of including combat sports in regular Physical Education.

References

Dandová, E. (2008). Bezpečnost a ochrana zdraví dětí ve školách [Safety and health protection of children at schools]. ASPI.

Vít, M., Reguli, Z., Čihounková, J., Chyba, J. (2013). Průpravné úpoly. [Preparatory combat exercises] Brno: Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity. Available from: https://www.fsps.muni.cz/inovace-SEBS-ASEBS/elearning/prupravne-upoly

Fojtík, I. (1998). Džúdó, karatedó, aikidó, sebeobrana [Judo, karatedo, aikido, self-defence]. Svoboda.

Fojtík, I & Michalov, L. (1996). Základní úpoly, úpolové sporty a umění [Basic combat exercises, combat sports and martial arts]. Jihočeská univerzita České Budějovice.

Hrabinec, J. (2017). Tělesná výchova na 2. stupni základní školy [Physical Education at the Second Sage of Elementary School]. Karolinum.

Michalov, L. & Sližík, M. (2010). Zdravotní význam bojových umění [Health benefits of martial arts] In: Kukačka, V. (ed) Význam pohybových aktivit pro osobní rozvoj a podporu zdraví [Importance of physical activities for personal development and health promotion]: Recenzovaný sborník s mezinárodní prezentací vědeckých a odborných článků. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

Mužík, V. & Vlček. P. (2016). Proměny tělovýchovných koncepcí a jejich vliv na realizaci obsahu vzdělávání v tělesné výchově [Changes of physical education concepts and their influence on the realization of the content of education in Physical Education]. ORBIS SCHOLAE. (2), 131 – 143. doi: 10.14712/23363177.2017.6

Overchuk, E. (2006). Martial Arts Psychology. Ohio: National Institute of Martial Arts and Sciences.

Pavelka, R. & Stich, J. (2012). Vývoj bojových sportů [Development of martial arts]. Praha: Karolinum.

Pavelka, R. & Stich, J. (2015). Sebeobrana: Nebuďte snadnou obětí [Self-defence: don't be an easy target]. Euromedia Group.

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání [Framework educational programme for basic education] (2017). Available from http://www.nuv.cz/uploads/RVP_ZV_2017.pdf

Rámcový vzdělávací pro střední odborné vzdělávání [Framework educational programme for technical and vocational education] (2015). Available from http://www.nuv.cz/t/ramcove-vzdelavaci-programy-podle-kategorii-oboru-vzdelani.

Reguli, Z. (2005). Úpolové sporty [Combat sports] Masarykova univerzita.

Reguli, Z., Ďurech, M. & Vít, M. (2007). Teorie a didaktika úpolů ve školní tělesné výchově [Theory and didactics of combat sports in Physical Education at school]. Masarykova univerzita.

Reguli, Z., Vít, M. & Chvátalová, J. (2011). Prevence úrazů výukou pádové techniky [Prevention of injuries by teaching falling techniques]. Masarykova univerzita.

Slažanský, T. (2014). Inovace výuky tělesné výchovy a sportu na fakultách TUL v rámci konceptu aktivního životního stylu. Sebeobrana ve výuce na vysoké škole [Innovations of the Physical Education and Sports teaching at the faculties of TUL as a part of healthy lifestyle concept. Self-defence in university education]. Technická univerzita v Liberci.

Šmejkal, M. (2013). Psychologie bojového umění [Psychology of martial arts]. Triton.

Zemková, E.(1997). Športové úpoly a sebeobrana v 5. – 8. roč. základnej školy [Combat Sports and Self-defence in Grades 5-8 of Elementary School] In: Výuka tělesné výchovy se zaměřením na úpolové sporty [Teaching of Physical Education with focus on combat sports]: Sborník z vědeckého semináře 19. září 1997. Ústav tělesné výchovy FEI VUT v Brně.

Downloads

Published

12-08-2021

How to Cite

Bendová, A., Boušková, D., & Horáčková, M. (2021). The opinion of physical education teachers’ at a secondary vocational school on the inclusion of combat sports and exercises in physical education classes. Acta Salus Vitae, 9(1), 35–44. https://doi.org/10.58743/asv2021vol9no1.243