Active life style in senior age - How to live healthily and wisely – longevity in a good european style

Authors

  • Krystyna Górna-Łukasik The Jerzy Kukuczka Academy of Physical Education in Katowice
  • Marzena Grzybowska The Jerzy Kukuczka Academy of Physical Education in Katowice

DOI:

https://doi.org/10.58743/asv2020vol8no2.241

Keywords:

Elderly; Physical Activities; Sport for seniors; Rehabilitation; Jan Ślężyński; Wellness.

Abstract

The aim of the presented study is to analyse and evaluate the significance of the lifelong contribution of prof. Jan Ślężyński for the support of active lifestyle in senior age, especially how he copes with the difficult aspects of old age - how to live healthily and wisely in a context of health support and wellness in European style. The partial goal is to capture autobiographical attributes in the context of the chosen topic. Methods as: Case study method; Content analysis; Hysteresis; Descriptive analysis were applied. Regular physical activity in senior age prevents atrophy of muscle as well as muscle strength and cardiorespiratory function. The risk of premature death with a change from a sedentary lifestyle to a physically active life is a prerequisite for a long and healthy life. During the active life style promoting human health through properly applied movement, prof. Jan Ślężyński represents the importance of an active lifestyle in senior age as a prerequisite for a long and healthy life.

 

References

Bolach, B., Stępień-Słodkowska, Bolach E, Kornatovska, Z. (2020). Evaluation of quality of life of seniors with degenerative spinal cord disorders. Acta Salus Vitae 8(1), pp.

Górna-Łukasik, K. (2010) Sylwetka prof. dr hab. Jana Ślężyńskiego w związku z 80. rocznicą urodzin, 60-leciem pracy naukowo-pedagogicznej i 40-leciem zatrudnienia w katowickiej AWF. Refleksoterapia, 2, 32-35; 11-27.

Górna-Łukasik, K., Ślężyńska, M. (2016) An active senior. In: Coordination abilities in physical education, sports and rehabilitation. Biała Podlaska: Faculty of Physical Education and Sport. 57-72.

Hajat, C., Stein, E. (2018). The global burden of multiple chronic conditions: A narrative review. Preventive Medicine Reports, 12: 284–293. doi: 10.1016/j.pmedr.2018.10.008

Jandová, D. (2020) Senium a jeho fáze z pohledu medicíny. In Krejčí, M. et al (2020). Základní výzkum změn rovnováhy seniorů. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra. 63-75.

Klimaszewska, K., Krajewska – Kułak, E., Kondzior, D., Kowalczuk, K., Jankowiak, B. (2011) Jakość życia pacjentów z zespołami bólowymi odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Problemy Pielęgniarstwa, 19(2) 47-54.

Kowolik, P. (2011) 80. rocznica urodzin i 60-lecie pracy naukowo-pedagogicznej prof. dr hab. Jana Ślężyńskiego. Nauczyciel i Szkoła 1, 167-169.

Krejčí, M. et al (2020). Základní výzkum změn rovnováhy seniorů. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra.

Máček, M., Radvanský, J. et al. (2011). Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity. Praha: Galén.

Maszczak, T. (2011) Laudacja jubileuszowa prof. dr hab. Jana Ślężyńskiego z okazji 80 rocznicy urodzin, 60-lecia pracy naukowo-pedagogicznej i 40-lecia zatrudnienia w katowickiej AWF. In: Efekty kształcenia i wychowania w kulturze fizycznej. Katowice: AWF and PTNKF. 29-84.

Maszczak, T. (2011) Potrójny jubileusz – laudacja prof. dr hab. Jana Ślężyńskiego. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, 8, 31-35.

Olkowski, G. (2011) Profesor Jan Ślężyński – legenda, która trwa. Lider, 9, 32.

Post, M. W. (2014). Definitions of quality of life: what has happened and how to move on. Topics in spinal cord injury rehabilitation, 20(3), 167–180. https://doi.org/10.1310/sci2003-167

Rehor, P. R (2002). Connection to purpose. Australian Council for Health, Physical Education, and Recreation Healthy Lifestyles Journal, 64(2) 134 -145.

Rokyta, R. et al. (2015) Fyziologie. Praha: ISV.

Szczepański, H. (2010) Rekord zamiast toastu i róż. Zwierciadło 11, 62-67.

Szczepański, H. (2011) Z sercem w rytmie cza-cza. Śląsk 10, 24-26.

Szczepański, H. (2013) 7 pytań do prof. dr hab. Jana Ślężyńskiego. Wiedza i Życie, 3, 38-39.

Wiśniewska, D., Ślężyńska, M., Ślężyński, J. (2015) Znaczenie uniwersytetów trzeciego wieku w kreowaniu aktywnego stylu życia. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu 20(49), 21-25.

Downloads

Published

08-12-2020

How to Cite

Górna-Łukasik, K., & Grzybowska, M. (2020). Active life style in senior age - How to live healthily and wisely – longevity in a good european style. Acta Salus Vitae, 8(2), 56–69. https://doi.org/10.58743/asv2020vol8no2.241