Strategies of mental health promotion in young athletes – education to wellness

Authors

  • Milada Krejčí College of Physical Education and Sport PALESTRA, Prague, Czech Republic

Keywords:

Young sportsmen; Mental health; Wellness; Circadian rhythms; Auto regulation techniques; Relaxation and Meditation; Breath regulation; Personal and social development;

Abstract

Basic strategies to promote mental health in young athletes develop human responsibility for the state of mental health. Knowledge and skills leading to the reduction or elimination of excessive mental and physical stress in daily life (not only in sport life) bring to young man the knowledge of “Self „and a development of the potentials in sense of appropriate and real-life perspectives implementation.Mental health includes art to be aware of “Self” and own feelings, to have empathy to other people and be able to use the information contained therein. Education to wellness stresses the positive orientation in the individual life, development in beliefs about the sense of human life. Wellness becomes a part of the protection and promotion of mental health in young athletes witha tendency to initiate self-education. It contributes to the cultivation of young sportsmen actions and behaviour.

References

Antonovski, A. (1987) Health, Stress and Coping. San Francisco: Jossey-Bass.

Bartík, P. et al. (2010) Teória a didaktika úpolov pre základné a stredné školy. Banská Bystrica: FHV UMB.

Bolach, B., Bolach, E., Kielan, M. (2008) Comparison of overall physical fitness in mentally defficient and normal developing children. In:Eds. Migasiewicz, J., Bolach, E. Disabled physical activity. Wroclaw: Polish Disability Association, T. 3, 293 – 305.

Dovalil, J. et al. (2002) Výkon a trénink ve sportu. Praha: Olympia.

Dostálek, C. (1996) Hathajóga – mechanism účinku a využití v prevenci a léčbě. In: Sborník „Jóga pro zdraví“. Brno, Sdružení lékařů a rehabilitačních pracovníků Českého svazu Jóga v denim životě a Sekce pro využití jógy v rehabilitaci Společnosti rehabilitační a

fyzikální medicíny ČLS.

Fořt, P. (2005) Zdraví a potravní doplňky. Praha: Ikar.

Harada T, Hirotani A, Maeda M, Nomura H, Takeuchi H. (2007) Correlation between breakfast tryptophan content and morningness-eveningness in Japanese infants and students aged 0-15 yrs. Journal of Physiological Anthropology, 26 (2), 201-7.

Hošek, V. (1993) Salutogeneze. Těl. Vých.Sport.Mlád.roč. 59, č. 4, s. 13–19.

Hošek, V. (2001) Psychologie odolnosti.Praha: Karolinum.

Kolisko, P., Dostálek, C., Saliger, J., Tillich, J. a kol. (1997) Vliv některých jógových technik na funkční změny autonomního nervového systému. In Sborník z mezinárodní konference „Jóga v praxi pedagoga“. Č. Budějovice: Jihočeská univerzita: 21 - 31.

Kornatovská, Z. (2011) Needs Analysis of Teachers in a View Context of Education Institutions Managers within EU STRESSLESS Project. In:Health Education and Quality of Life III. Č. Budějovice: Jihočeská univerzita. 168-177.

Krejčí, M. (2011) Needs Analysis of Czech Teachers within EU STRESSLESS Project. InHealth Education and Quality of Life III. Č. Budějovice: Jihočeská univerzita. 178-185.

Krejčí, M. (2011) Podpora zdraví v adekvátních pohybových režimech. In Hendl, J., Dobrý, L. a kol.(2011) Zdravotní benefity pohybových aktivit. Praha: Karolinum, 186-205.

Krejčí, M. et al. (2010) Adequate movement regime and bio-psycho-social determinants of active life style. Č. Budějovice: Jihočeská univerzita.

Krejčí, M. (Ed.) (2008) Factors of Self-Control and Self-Esteem in Overweight Reduction. Č. Budějovice: Jihočeská univerzita.

Krejčí, M. (2007) Rozvoj sebekontroly a sebeúcty prostřednictvím jógového tréninku a následný revitalizační efekt. In: Fialová, L. (Ed.) Wellness, zdraví a životní styl. Praha: Karolinum: 104 -108.

Krejčí, M. (2007) Problematika psychotréninku mládeže a ověření modelu psychologického tréninku v přípravě mladých hokejistů. Telesná výchova a šport. Vol. 17 (2), 2-5.

Krejčí, M. (2003) Mental techniques, breathing exercises and compensatory yoga exercises as part of psychological training in sport.In: New Approaches to exercise and sportpsychology – Theories, methods and application. Coppenhagen: XI European Congress of

Sport Psychology, 93-94.

Krejčí, M. (1998) Uplatnění jógy v resocializačním procesu dětí a mládeže. České Budějovice: Jihočeská univerzita.

Krejčí, M. (1995) Jóga v praxi pedagoga. ČeskéBudějovice: Jihočeskáuniverzita.

Krejčí, M. (1994) Positive influences of yoga exercieses for the adolescents. Medicine and Mind, VIII, 2-IX, l43-153.

Krejčí, M, Harada, T., Wada, K. (2009) International research project „Diurnal and Circadian Rhythms and Life Style Habits – Behavioral Specifics”. In Word of Science without Borders. České Budějovice: Jihočeská univerzita.

Krejčí, M., Stuchlíková, I. (2001) Emotional determinants of Educational Process - Model of a Research Project.In 88th Indian science Congress, Section of Psychology and Educational Sciences - Child Health and Human Development. Delhi: Delhi University: 231- 234.

Krejčí, M., Šulová, L., Rozum, F., Havlíková, D. (2011) Výchova ke zdravému životnímu stylu. Plzeň: Fraus.

Krejčí, M., Wada, K., Nakade, M., Takeuchi, H., Noji, T., Harada, T.(2011) Effects of Video Game Playing on the Circadian Typology and Mental Health of Young Czech and Japanese Children.In Psychology (Scientific Research).Vol.2, (7), 674-680.

Kubíčková, M. (1997) Dech zázrak života. In: Jóga v praxi pedagoga. Č. Budějovice: Jihočeská univerzita.

Kubíčková, M. (1996) Vůle ke zdravému životu. Praha, Onyx.

Liba, J. (2007) Zdravie v kontexte edukácie. Prešov: PF.

Mahéšvaránanda, P. S. (2006) Systém Jóga v denim životě. Praha: MladáFronta.

Mareš, J. (2001) Zvládání zátěže pomocí strategií záměrného sebeznevýhodňování. Československá psychologie, 45 (4), 311- 322.

Matějček, Z. (2003) Co, kdy a jak ve výchově dětí. Praha: Portál.

Matějček, Z. (1999) Co děti nejvíce potřebují. Praha, Portál.

Michal, J. (2012) Analysis of sports training of the competitors in alpine skiing. Acta Universitatis Matthiae Belii, Physical Education and Sport. Vol. IV (1), 95-102.

Michal, J., Nevolná, T. (2012) Physical Activity as an effective means to a healthy life style. Acta Universitatis Matthiae Belii, Physical Education and Sport. 2012, Vol. IV (1), 103-114.

Nešpor, K. a kol. (1996) Jak předcházet problémům s návykovými látkami na základních a středních školách. Praha: Sport-propag.

Nevšímalová, S. Poruchy spánku. In Postgraduální medicína, 2008, roč. 10, (7), 778.

Polášek, M. (1995) Jóga. Praha: Svoboda.

Rogers, C. R. (1998) Způsob bytí. Praha: Portál.

Říčan, P. (2006) Cesta životem: vývojová psychologie. Praha: Portál. Stuchlíková, I., Man, F., Hagvet, K., (2005) Dotazník k měření afektivních stavů: konfirmační faktorová analýza krátké české verze. Československá psychologie. 2005, roč. 49(5), 459-469.

Tůma, J. (2012) Smysluplné využívání volného času u mládeže. In Zvonař, M. et al. Sport ve vědě, věda ve sportu 2012. Sborník příspěvků ze studentské vědecké konference [CDROM]. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, s. 207.

Véle, F. (1995) Kineziologie posturálního systému.Praha: Karolinum.

Votava, J. a kol.(1988) Jóga očima lékařů. Praha: Avicenum.

Wada, K., Krejčí, M., Ohira, Y., Nakade, M., Takeuchi, H. Harada, T. (2009) Comparative study on circadian typology and sleep habits of Japanese and Czech infants. Sleep and Biological Rhythms, 7(3), 218-221.

Zemánková, M. (1995) Pohyb nad zlato. Olomouc: Hanex.

Downloads

Published

20-03-2013

How to Cite

Krejčí, M. (2013). Strategies of mental health promotion in young athletes – education to wellness. Acta Salus Vitae, 1(2). Retrieved from https://odborne.casopisy.palestra.cz/index.php/actasalusvitae/article/view/21

Issue

Section

Articles