After- school services of wellness oriented physical activities in children with hearing and visual disabilities

Authors

  • Zuzana Kornatovská University of South Bohemia Faculty of Education, Dept. of Health Education

Keywords:

Children with disability; Hearing disability; Visual disability; Controlled exercise; Wellness; Personal and social development; Health life style.

Abstract

The main purpose of the program “Public Health” is to guarantee healthy European society. Integration and inclusion of challenging children in local after-school programs is going out of the human rights perspective of people with disabilities and is aimed to their full health-social rehabilitation. Movement activities, and especially controlled movement activities, are defined as one of the most obvious and unquestionable tools for influencing positively human health over life (Velemínský, 2011). The aim of the study is a comparability analysis of availability in the after-school movement activities for children with hearing or visual disabilities (8 - 15 years old) in South Bohemia region of Czech Republic and in regions of selected EU states (Bulgaria, Slovenia and Great Britain). The integration process is viewed as the health-social model. The investigative research work was oriented on accessibility of controlled movement activities for challenging children and to uncover social, economic, material, organizational barriers in selected regions. It was analysed the quality of promotion and variety of movement activities offered for challenging children. Methods of exploration, interview, document analysis and content analyses of regions information systems were used during the investigative research. 

References

Gasparini, W., Talleu, C. (2010) Sport and discrimination in Europe. 1st ed. Strasbourgh: Council for Europe Publishing. 158 p. ISBN 978-92-871-6722-4.

Hendl, J. (2008) Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace. 2. vydání. Praha: Portál, s.r.o., 2005. 407 s. ISBN 80-7367-040-28.

Kornatovská, Z., Trajková, A. (2012) Availability, organization and health-social benefits of physical activities in disabled children - a comparative study of 2 regions in Bulgaria and the Czech Republic. Rozprawy Naukowe, 2012; 39(4) 19–30. ISSN 0239-4375.

Krejčí, M. (2011) Výchova ke zdraví – strategie výuky duševní hygieny. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita. 255 s. ISBN 978-80-7394-262-5.

Krejčí, M. (2010) Adequate movement regime and bio-psycho-social determinants of active life style. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita. 192 s. ISBN 978-80-7394-239-7.

Molnár, Z. a kol. (2012) Pokročilé metody vědecké práce. 1. vyd. Zeleneč: Profess Consulting, 170 s. Věda pro praxi (Profess Consulting). ISBN 978-80-7259-064-3.

Šauerová, M. (2011a) Projekty osobnostního rozvoje v nestandardních výchovných podmínkách. 1. vyd. Praha: VŠTVS Palestra: European Science and Art Publishing. 165 s. ISBN 987-80-904815-5-8 (VŠTVS), ISBN 987-80-87504-08-6 (ESAP).

Šauerová, M. (2011b) Didactic Aspects of Physical Activities in Education of ADHD Syndrome Affected Children. In: SÉGARD, M., HÁTLOVÁ, B. (Eds.). Psychomotor Therapy in Mental Health Care. 1. vyd. Ústí nad Labem: UJEP. 55 – 70. ISBN 978-80-7414-439-4.

Tůma, J., Tůmová, A. (2010) Smysl života a svoboda jedince. In Zdravý způsob života, Ukrajina: Lvov, 2010, roč. 47, s. 46. ISBN 966-7119-14-9.

Tůma, J. (2013)Význam potřeb v životě jedince. In Zdravý způsob života, Ukrajina: Lvov, 2013, roč. 11 (77), s. 40. ISSN 2307-0722.

Véle, F. (2012) Vyšetření hybných funkcí z pohledu neurofyziologie. 1. vyd. Praha: Triton. 222 s. ISBN: 978-80-7387-608-1

Válková, H. (2012) Teorie aplikovaných pohybových aktivit pro užití v praxi I. Olomouc: UP. 1. vyd., 92s. ISBN: 978-80-244-3163-5.

Velemínský, M. (2011) Celebritami proti své vůli. 1. vyd. Praha: Triton. 124 s. ISBN 978-80-7387-447-6.

WHO Library Cataloguing-in-Publication Data International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) http://www.uzis.cz/publikace/mezinarodniklasifikace-funkcnich-schopnosti-disability-zdravi-mkf ISBN 92 4 154542 9

Downloads

Published

20-03-2013

How to Cite

Kornatovská, Z. (2013). After- school services of wellness oriented physical activities in children with hearing and visual disabilities. Acta Salus Vitae, 1(2). Retrieved from https://odborne.casopisy.palestra.cz/index.php/actasalusvitae/article/view/14

Issue

Section

Articles