Terpenes in forest air – Health benefit and healing potential

Authors

  • Hana Kalová Department of Clinical Pharmacology, Hospital Ceske Budejovice Inc.; Czech Society for Clinical Pharmacology, ČLSJEP; EMA Endowment Fund, European Medical Agency
  • Brigita Janečková Department of Clinical Pharmacology, Hospital Ceske Budejovice Inc.; Czech Society for Clinical Pharmacology, ČLSJEP
  • Jindřich Rosecký
  • Zuzana Liptáková Pulmonary Department, Hospital Ceske Budejovice Inc.
  • Miroslav Verner Czech Society for Clinical Pharmacology, ČLSJEP; Central Laboratories, Hospital Ceske Budejovice Inc.
  • Miroslav Děták Institutional pharmacy, Hospital Ceske Budejovice Inc.
  • Jiří Mánek Management of the National Park and Protected Landscape Area Shumava Mountains National Park Shumava
  • Petr Petr Department of Clinical Pharmacology, Hospital Ceske Budejovice Inc; Czech Society for Clinical Pharmacology, ČLSJEP
  • Alexandra Soukupová EMA services, Inc., Ceske Budejovice

Keywords:

Forest, terpenes, inhalations, alpha-pine, wellness

Abstract

Wellness function and potential of the forest cover a wide range of physical, chemical, biological and last but not least aesthetic stimuli. The forest has an important influence on air composition through its positive essential substances. Besides favourable contribution of light ions there are primarily balsamic substances (essential oils) there. It is a substance primarily based on terpenes. These are created mainly in coniferous forests, in compositions of spruce, fir, pine, bog pine, dwarf pine/scrub and dwarf pine Pinus rotundata bog. Shumava Mountain area in the Czech Republic presents an example of such “ecotype". In terms of the impact of such an environment on human are reminded that stay in forest is, from a health perspective, a case of natural inhalation. The artificial inhalations are for example humidifiers, nebulizers, aromatic lamps, candles, etc. The authors investigated the presence of balsam oil in forest air in Shumava locations of Breznik, Polednik and Modrava in the National Park Shumava. As a surrogate (broad indicator) was selected and determined the alpha-pinene. Balsamic essential oils have the effect of antimicrobial, antiseptic, bronchodilator, expectorant and anti-allergic. The results analyses of this survey, including a comparison of alpha pinene in the “healthy” forest and the “dead” forest (affected and destructed due to bark beetle calamity) declare the significant higher presence of balsam oils in the “healthy” forest than in the “dead” forest. It is possible to conclude, that in the healthy forest in Shumava, particularly in the areas of Polednik and Modrava, during a stay or move of human is realised the positive effect in terms of natural inhalation of  balsam essential oils.

References

Bacílková, B., Paulusová, H. (2012) Vliv silic a jejich hlavních účinných látek na mikroorganismy a archivní materiál. Praha: Národní archiv Praha.

Bauer, C. (2013) Krka: Thermen,Thalasso und TAD. Available on: www.apotheke-adhoc.de/nachrichten/-nachricht-detail/generikahersteller-krka-thermen-thalasso-und-tad/

MZ ČR (2009) Český lékopis. Praha: Grada.

Falk, A. A., Hagberg, MT, Loef, A. E., Wigaeus-Hjelm EM, Wnag, Z. P. (1990) Uptake, Distribution and Elimination of alpha-pinene in Man after Exposure by Inhalation. Scand J Work Environ Health, 1990, 16 (5) 372-8.

Flemming, G. (1987) Wald- Wetter- Klima: Ein Einfuhrung in die Forstmeterologie. Berlin: Deutscher Landwirtschaftsverlag, (2nd Edition).

Flemming, G. (1995) Wald- Wetter- Klima: Ein Einfuhrung in die Forstmeterologie. Berlin: Deutscher Landwirtschaftsverlag, (3rd Edition).

Gross, J., Roček, I. (2006) Nauka o lesním hospodářství . Praha: Česká zemědělská univerzita.

Charlier, R. H., Chaineux, M. C. (2009) The Healing Sea: A Sustainable Coastal Ocean resource: Thalassotherapy. Journal of Coastal Research, No. 254: 838-856,

Inhalace (2014) Výuka/Terapie/Inhalace Multimediální trenažer plánování ošetřovatelské péče. Available on: ww.ose.zshk.cz/vyuka/terapie/aspx?TID=102

Jandová, D. (2009) Balneologie. Praha: Grada.

Janečková, B.; Kalová, H., et al. (2014) EDUTOOL-dotazníkový nástroj ke zjišťování výsledků a trvalosti edukačních postupů ve zdravotně sociální oblasti. Prevence úrazů, otrav a násilí, 10/1: 77-84

Khallaf, M. (2011) The Impact of Air Pollution on Health, Economy, Environment and Agricultural Sources. Rijeka: InTech.

Lišková, B. (2011) Vztah mezi psychofyziologickými charakteristikami a pobytem v lese. Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Filosofická fakulta.

Modr, Z.; Hejlek, J. (1974) Praescriptiones Magistrales. Praha: Avicenum.

Nebesař, J. Klimatoterapie. (2013) Available on: www.lazne..kynzvart.cz/pro-lekare-a-odbornou-verejnost/klimatoterapie,

Nebesař, J. (2014) Význam komplexní lázeňské léčby u dětí, alergiků, astmatiků a ekzematiků. Available on: www.lazne-kynzvart.cz/pro-lekare-a-odbornou-verejnost/vyznam-komplexni-lazenske-lecby-deti

Pokorný, B., et al. (2009) Vyhodnocení kvality ovzduší města Jihlavy. Brno: Zdravotní ústav se sídlem v Brně.

Schneider, J., Fialová, J., Vyskot, I. (2008) Krajinná rekreologie I. Brno: Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav tvorby a ochrany krajiny, Mendelova zemědělská a lesnická universita.

Schneider, J., Fialová, J., Vyskot, I. (2009) Krajinná rekreologie II. v kontextu rozvoje krajiny a územního plánování. Brno: Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav tvorby a ochrany krajiny, Mendelova zemědělská a lesnická universita.

Sedlářová, P., a kol. (2008) Základní ošetřovatelská péče v pediatrii. Praha: Grada Publishing.

Skuhravý, V. (2006) Borovice kleč, blatka a blatková kleč na Šumavě. Ochrana přírody, 61, 2006, (6)167 – 169.

Šišlák, L. (2014) Oceňování společenské významnosti funkcí lesa . Praha: FLE ČZU. Available on: http.//etext.czu.cdz/php/skripta/kapitola.php?titul_key=6.

Šťastný, J. (2013) Inhalace. Zdravotniregistr.cz, Available on: www.zdravotniregistr.cz/clanek/inhalace

Trenčiansky, V. (2005) Zpráva o stavu klimatických podmínek Přírodních léčebných lázní Janské lázně. Odborný posudek o využitelnosti klimatických podmínek k léčebným účelům, podle vyhlášky MZ ČR 423/2001 Sb., o zdrojích a lázních , Janské lázně.

Ulbrichová, I. (2010) Nauka o lesním prostředí. Závěrečná zpráva, Projekt FRVŠ 2010: 962/2010.

Vyhláška MZ ČR 423/2001 Sb. Vyhláška o zdrojích a lázních, § 14, částka 1) a. Available on: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-423

Zákon 164/2001 Sb. Lázeňský zákon, § 25, částka 1). Available on: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-164

Downloads

Published

03-01-2016

How to Cite

Kalová, H., Janečková, B., Rosecký, J., Liptáková, Z., Verner, M., Děták, M., Mánek, J., Petr, P., & Soukupová, A. (2016). Terpenes in forest air – Health benefit and healing potential. Acta Salus Vitae, 4(2), 61–69. Retrieved from https://odborne.casopisy.palestra.cz/index.php/actasalusvitae/article/view/110

Issue

Section

Articles