Using and benefits of the diagnostic programe MFK system in clients with vertebrogenal problems

Authors

  • Ivan Dylevský Czech Technical University in Prague, Faculty of Biomedical Engineering
  • Jiří Kajzar Private Wellness Clinic, Nursing Centre for seniors
  • Magdaléna Marková 3. Faculty of Medicine, Charles University Department of Rehabilitation Medicine

Abstract

The research study is focused on the potential diagnostic program. The MFK System for the regeneration of the musculoskeletal system. This research was conducted at the Institute for Clinical and Experimental Medicine in Prague (IKEM). 38 test subjects were monitored (mean age - 49 years) who are dedicated to mountain hiking and had a diagnosis of vertebrae problems. These individuals were divided into an experimental sample - ES (N = 28, 10 men, 18 female) and the sample Control Tech - E (n = 10, 4 males, 6 female). Individuals from both samples underwent 10 medical massages. Before the first and after the tenth therapeutic massage the pain level was recorded using the Wong - Baker Faces® pain scale of facial pain and muscle test was performed using the diagnostic program The MFK System. In the ES sample group for each medical massage was used the diagnostic program The MFK System. Based on the analysis results, it was demonstrated that the use of the diagnostic program The MFK System have significant impact on the choice and parts of the medical massage and consequent it's effects. The EC sample achieved a reduction in pain level.

References

Dylevský, I. (2009) Speciální kineziologie. Praha: Grada.

Janda, V. (1982) Základy kliniky funkčních (neparetických) hybných poruch: určeno pro rehabilitační pracovníky. Brno: Ústav pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků.

Janda, V. a kol. (2004) Svalové funkční testy. Praha: Grada.

Kajzar, J. (2016) Objektivizace fyzioterapeutické metody MFK a její využití ve sportovní medicíně. Praha: Palestra.

Kolář, P. a kol. (2009) Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén.

Končalová, M. (2009) Metoda MFK Informatika ve fyzioterapii. Praha: Olympia.

Končalová, M. (2011) MFK Method Information Science in Physiotherapy. Praha: MFK Centrum s.r.o.

Marková, M., Končalová, M., Procházková, M., Angelová, G., Řasová, K. Možnosti využití informačních technologií ve fyzioterapii. Zborník príspevkov z 1.medzinárodnej konferencie, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, 2015, S: 166-175.

Pokorná, A. (2013) Ošetřovatelství v geriatrii: hodnotící nástroje. Praha: Grada.

Schejbalová, A., Trč, T. (2008) Ortopedická operační terapie dětské mozkové obrny. Praha: Ortotika.

Vorlíček, J, Abrahámová, J. a Vorlíčková, H. (2012) Klinická onkologie pro sestry. Praha: Grada.

Wong, Donna Lee. Wong-Baker FACES® Pain Rating Scale. WONG-BAKER FACES FOUNDATION [online]. 2009, [cit. 2017-7-01]. Avilable on: http://www.wongbakerfaces.org/.

Véle, F. (2012) Vyšetření hybných funkcí z pohledu neurofyziologie: příručka pro terapeuty pracující v neurorehabilitaci. Praha: Triton.

Downloads

Published

03-01-2016

How to Cite

Dylevský, I., Kajzar, J., & Marková, M. (2016). Using and benefits of the diagnostic programe MFK system in clients with vertebrogenal problems. Acta Salus Vitae, 4(2), 52–60. Retrieved from https://odborne.casopisy.palestra.cz/index.php/actasalusvitae/article/view/108

Issue

Section

Articles