The importance of traditions used in the upcoming projects in order to involve the national minorities into the active social life

Authors

  • Markéta Švamberk Šauerová College of Physical Education and Sport PALESTRA, Prague, Czech Republic
  • Irena Hušinová

Keywords:

Romani, traditions, coexistence, project

Abstract

Peaceful and socially beneficial co-existence of Romani national minority with other members of the society is the current aim of many activities of various institutions. One of the most important aspects of promoting coexistence with Romani and introducing their community to others could be Romani cultural traditions. These traditions could be used in a variety of cultural and educational activities. Using these traditions could achieve better understanding of the Romani population but also to develop better coexistence of their own members belonging to their community.

References

Davidová, E. (1995) Cesty Romů. Olomouc: Vydavatelství univerzity Palackého.

Horváthová, J. (1999) Historické osudy Romů od jejich odchodu z Indie do 19. století. In: Kolektiv autorů muzea romské kultury: Romové – tradice a současnost. Brno.

Hušinová, I. (2008) Domino – Princezna a princ české pohádky. Vysílání Českého rohlasu 2. Praha. 21. 3. 2008.

Klapetek, M. (2012) Bylo, nebylo… hrst pohádkových motivů s výkladem. Brno: Bekros.

Lázničková, I. (1999) Tradiční rodinné vztahy, obřady a obyčeje. In: Kolektiv autorů muzea romské kultury: Romové – tradice a současnost. Brno: Moravské zemské muzeum.

Piťha, P. (1999) Význam pohádek dříve a dnes. Moderní vyučování. Roč. 5, č. 10. pp. 8 – 9.

Rybář, R. (2000) Společenské soužití s národnostními menšinami (Romové). Brno: Akademické nakladatelství CERM.

Říčan, P. (1998). S Romy žít budeme – jde o to jak. Praha: Portál.

Šauerová, M. (2011). Pojetí podstaty symbolických hodnot dobra a krásy u dětí předškolního a školního věku v českém kulturním kontextu. In: Hrehová, H. a kol. Acta Moralia Tyrnaviensia IV, Fenomén krásy v reflexii slovanského myslenia. Trnava: FF TU. pp. 192 – 210.

Šauerová, M. (2013a). Význam volnočasových aktivit v azylovém domě při rozvíjení sociálních interakcí matka – dítě 12. 1. 2013. Internetový vědecký časopis ProHuman. http://www.prohuman.sk/socialna-praca/vyznam-volnocasovych-aktivit-v-azylovem-dome-pri-rozvijeni-socialnich-interakci-matka-dite/.

Šauerová, M. (2013b). Možnosti projektů volnočasových aktivit v prevenci sociální exkluze. Kolektiv autorů. Rodina ve II. decenniu 21. století. Praha: EDUCA SERVICE.

Downloads

Published

03-01-2016

How to Cite

Švamberk Šauerová, M., & Hušinová, I. (2016). The importance of traditions used in the upcoming projects in order to involve the national minorities into the active social life. Acta Salus Vitae, 4(2), 17–24. Retrieved from https://odborne.casopisy.palestra.cz/index.php/actasalusvitae/article/view/104

Issue

Section

Articles