1.
Koutná T, Kučerová O. Spolupráce mezi školním psychologem a Oddělením sociálně právní ochrany dítěte. DaP [Internet]. 31. srpen 2023 [citován 23. červenec 2024];7(1):6-18. Dostupné z: https://odborne.casopisy.palestra.cz/index.php/dap/article/view/322