Koutná, T., a O. Kučerová. „Spolupráce Mezi školním Psychologem a Oddělením sociálně právní Ochrany dítěte". DIAGNOSTIKA A PORADENSTVÍ V pomáhajících profesích, roč. 7, č. 1, srpen 2023, s. 6-18, doi:10.58743/dap2023vol7no1.322.