Havlová, L., M. Švamberk Šauerová, a J. Jirásková. „Vliv formativního Hodnocení Na Psychickou Pohodu žáků střední školy – Studie". DIAGNOSTIKA A PORADENSTVÍ V pomáhajících profesích, roč. 7, č. 1, srpen 2023, s. 80-104, doi:10.58743/dap2023vol7no1.321.