„Pozvánka Na Konferenci". DIAGNOSTIKA A PORADENSTVÍ V pomáhajících profesích, roč. 7, č. 1, srpen 2023, https://odborne.casopisy.palestra.cz/index.php/dap/article/view/319.