Kučerová, O., K. Špačková, a M. Švamberk Šauerová. „D". DIAGNOSTIKA A PORADENSTVÍ V pomáhajících profesích, roč. 7, č. 1, srpen 2023, s. 105-6, https://odborne.casopisy.palestra.cz/index.php/dap/article/view/318.