Hájková, T. „Vliv práce Z Domova Na vyváženost pracovního a osobního života (v Oborech kancelářských prací) – Studie". DIAGNOSTIKA A PORADENSTVÍ V pomáhajících profesích, roč. 7, č. 1, srpen 2023, s. 62-79, doi:10.58743/dap2023vol7no1.316.