Kysel, P., Z. Vilikus, a K. Daďová. „Nízkosacharidové režimy a Jejich Vliv Na Sportovní výkon a tělesné složení". DIAGNOSTIKA A PORADENSTVÍ V pomáhajících profesích, roč. 3, č. 1, červen 2019, s. 5-17, https://odborne.casopisy.palestra.cz/index.php/dap/article/view/173.