[1]
T. Koutná a O. Kučerová, „Spolupráce mezi školním psychologem a Oddělením sociálně právní ochrany dítěte", DaP, roč. 7, č. 1, s. 6–18, srp. 2023.