[1]
M. Martinov, „Vztah pohybové aktivity, náchylnosti ke stresu a self-efficacy u studentů vysoké školy – výzkumná studie realizovaná v rámci řešení diplomové práce", DaP, roč. 7, č. 1, s. 19–61, srp. 2023.