Koutná, T. a Kučerová, O. (2023) „Spolupráce mezi školním psychologem a Oddělením sociálně právní ochrany dítěte", DIAGNOSTIKA A PORADENSTVÍ v pomáhajících profesích, 7(1), s. 6–18. doi: 10.58743/dap2023vol7no1.322.