„Pozvánka na konferenci" (2023) DIAGNOSTIKA A PORADENSTVÍ v pomáhajících profesích, 7(1). Dostupné z: https://odborne.casopisy.palestra.cz/index.php/dap/article/view/319 (Viděno: 13 červenec 2024).