Martinov, M. (2023) „Vztah pohybové aktivity, náchylnosti ke stresu a self-efficacy u studentů vysoké školy – výzkumná studie realizovaná v rámci řešení diplomové práce", DIAGNOSTIKA A PORADENSTVÍ v pomáhajících profesích, 7(1), s. 19–61. doi: 10.58743/dap2023vol7no1.315.