„Pozvánka Na Konferenci". 2023. DIAGNOSTIKA A PORADENSTVÍ V pomáhajících profesích 7 (1). https://odborne.casopisy.palestra.cz/index.php/dap/article/view/319.