Kučerová, Olga, Klára Špačková, a Markéta Švamberk Šauerová. 2023. „D". DIAGNOSTIKA A PORADENSTVÍ V pomáhajících profesích 7 (1):105-6. https://odborne.casopisy.palestra.cz/index.php/dap/article/view/318.