Koutná, T., & Kučerová, O. (2023). Spolupráce mezi školním psychologem a Oddělením sociálně právní ochrany dítěte. DIAGNOSTIKA A PORADENSTVÍ V pomáhajících profesích, 7(1), 6–18. https://doi.org/10.58743/dap2023vol7no1.322