Kučerová, O., Špačková, K., & Švamberk Šauerová, M. (2023). MEDAILONEK doc. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. DIAGNOSTIKA A PORADENSTVÍ V pomáhajících profesích, 7(1), 105–106. Získáno z https://odborne.casopisy.palestra.cz/index.php/dap/article/view/318