Martinov, M. (2023). Vztah pohybové aktivity, náchylnosti ke stresu a self-efficacy u studentů vysoké školy – výzkumná studie realizovaná v rámci řešení diplomové práce. DIAGNOSTIKA A PORADENSTVÍ V pomáhajících profesích, 7(1), 19–61. https://doi.org/10.58743/dap2023vol7no1.315