Kysel, P., Vilikus, Z., & Daďová, K. (2019). Nízkosacharidové režimy a jejich vliv na sportovní výkon a tělesné složení. DIAGNOSTIKA A PORADENSTVÍ V pomáhajících profesích, 3(1), 5–17. Získáno z https://odborne.casopisy.palestra.cz/index.php/dap/article/view/173