(1)
Koutná, T.; Kučerová, O. Spolupráce Mezi školním Psychologem a Oddělením sociálně právní Ochrany dítěte. DaP 2023, 7, 6-18.