(1)
Kučerová, O.; Špačková, K.; Švamberk Šauerová, M. MEDAILONEK Doc. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. DaP 2023, 7, 105-106.