Jandová, D. “Wellness Z Pohledu lázeňské medicíny”. Acta Salus Vitae, vol. 1, no. 1, Mar. 2013, https://odborne.casopisy.palestra.cz/index.php/actasalusvitae/article/view/10.