Jandová, D. (2013). Wellness z pohledu lázeňské medicíny. Acta Salus Vitae, 1(1). Retrieved from https://odborne.casopisy.palestra.cz/index.php/actasalusvitae/article/view/10