(1)
Jandová, D. Wellness Z Pohledu lázeňské medicíny. ASV 2013, 1.