KYSEL, P., VILIKUS, Z., & DAĎOVÁ, K. (2019). NÍZKOSACHARIDOVÉ REŽIMY A JEJICH VLIV NA SPORTOVNÍ VÝKON A TĚLESNÉ SLOŽENÍ. DIAGNOSTIKA A PORADENSTVÍ V pomáhajících profesích, 3(1), 5–17. Získáno z http://odborne.casopisy.palestra.cz/index.php/dap/article/view/173