KOUČING A PORADENSTVO V SLUŽBE NEZAMESTNANÝM

Autoři

  • Zora VYPUŠŤÁKOVÁ Národná banka Slovenska Riaditeľka odboru hospodárskych služieb kouč, etikoterapeut člen tímu Školy etikoterapie ADVAITA, tímu Inštitútu trvalého rozvoja 40 plus, tímu EDUvolúcia

Abstrakt

Príspevok je zameraný na deskripciu zážitkového procesu poskytovania koučovania nezamestnaným počas dní ProfesiaDays v Bratislave (Slovensko) v roku 2020 a následnú analýzu jeho funkčnosti v oblasti kariérneho poradenstva a terapie. Koučovanie je predstavené ako prvá fáza pri hľadaní zamestnania a cenný zdroj uvedomenia pre klienta a informácií pre poradcu alebo terapeuta. Hlavným výsledkom analýz príspevku je zistenie, že koučovací proces slúži na auto diagnostiku potrieb, hodnôt, identity – k sebapochopeniu a k sebaidentifikácii, čím podporuje vedome prijať prípadné odporučenie do poradne alebo na terapiu a zároveň ako dôležitý zdroj dát ako pre nezamestnaného, tak pre poradcu alebo terapeuta.

Kľúčové slová: koučovanie, kariérne poradenstvo, terapia, nezamestnaní

Reference

BEZDĚK, C. 2007. Etikoterapie. Miesto vydania : Vydavateľstvo Fontána, 2007. 293 s. ISBN 80-7336-370-4.

Business Coaching College [online: 2.2.2022] Dostupné z www.koucovaciaskola.sk.

Coach Centrum [online: 2.2.2022] Dostupné z www.coachcentrum.sk

Časopis ZISK Manažment [online: 2.2.2022] Dostupné z

https://www.ezisk.sk/

Inštitútu trvalého rozvoja 40 plus. [online: 2.2.2022] Dostupné z

https://www.40plus.sk/nase-plany-a-vizie/.

Portál PROFESIA [online: 2.2.2022] Dostupné z www.profesia.sk.

Profesia days 2020 Bratislava [online: 2.2.2022] Dostupné z

https://www.incheba.sk/eventy/profesia-days/.

Projekt EDUvolúcia [online: 2.2.2022] Dostupné z

https://www.eduvolucia.sk/

Rozhovor so Zorou Vypušťákovou pre online magazín plus – apríl 2020. [online: 2.2.2022] Dostupné z

https://www.40plus.sk/kde-hladat-pracu-po-40-ke/.

Škola Etikoterapie ADVAITA [online: 2.2.2022] Dostupné z

https://www.advaita.sk/kontakt/profil-expertov-spolocnosti-advaita.

VADÍKOVÁ, K. M. Etika ako pomáhajúca profesia. In. Etika v pomáhajících profesích: DAP Vol2, 2018/2. [online: 2.2.2022] Dostupné z

http://odborne.casopisy.palestra.cz/index.php/dap/article/view/158.

VYPUŠŤÁKOVÁ, Z. Dovoľme si robiť chyby. In: Časopis ZISK Manažment, 6.3.2019. [online: 2.2.2022] Dostupné z

https://www.ezisk.sk/clanok/dovolme-si-robit-chyby/4580/.

VYPUŠŤÁKOVÁ, Z. Emócie na pracovisku. In: ZISK Manažment: 10.1.2022 [online: 2.2.2022] Dostupné z

https://www.ezisk.sk/clanok/emocie-na-pracovisku/5159/.

VYPUŠŤÁKOVÁ, Z. Konflikt v práci ako dar: 18.7.2019 [online: 2.2.2022]. Dostupné z

https://www.ezisk.sk/clanok/konflikt-v-praci-ako-dar/4689/

VYPUŠŤÁKOVÁ, Z. PriestorPreZmenu – webová stránka. [online: 2.2.2022] Dostupné z

www.priestorprezmenu.sk

Stahování

Publikováno

16-12-2021

Jak citovat

VYPUŠŤÁKOVÁ, Z. (2021). KOUČING A PORADENSTVO V SLUŽBE NEZAMESTNANÝM. DIAGNOSTIKA A PORADENSTVÍ V pomáhajících profesích, 5(2), 36–43. Získáno z http://odborne.casopisy.palestra.cz/index.php/dap/article/view/276-1630