Koučing a poradenstvo v službe nezamestnaným

Autoři

  • Zora Vypušťáková Národná banka SlovenskaRiaditeľka odboru hospodárskych služiebkouč, etikoterapeut člen tímu Školy etikoterapie ADVAITA, tímu Inštitútu trvalého rozvoja 40 plus, tímu EDUvolúcia

DOI:

https://doi.org/10.58743/dap2021vol5no2.276

Klíčová slova:

koučovanie, kariérne poradenstvo, terapia, nezamestnaní

Abstrakt

Príspevok je zameraný na deskripciu zážitkového procesu poskytovania koučovania nezamestnaným počas dní ProfesiaDays v Bratislave (Slovensko) v roku 2020 a následnú analýzu jeho funkčnosti v oblasti kariérneho poradenstva a terapie. Koučovanie je predstavené ako prvá fáza pri hľadaní zamestnania a cenný zdroj uvedomenia pre klienta a informácií pre poradcu alebo terapeuta. Hlavným výsledkom analýz príspevku je zistenie, že koučovací proces slúži na auto diagnostiku potrieb, hodnôt, identity – k sebapochopeniu a k sebaidentifikácii, čím podporuje vedome prijať prípadné odporučenie do poradne alebo na terapiu a zároveň ako dôležitý zdroj dát ako pre nezamestnaného, tak pre poradcu alebo terapeuta.

Reference

BEZDĚK, C. 2007. Etikoterapie. Miesto vydania : Vydavateľstvo Fontána, 2007. 293 s. ISBN 80-7336-370-4.

Business Coaching College [online: 2.2.2022] Dostupné z www.koucovaciaskola.sk.

Coach Centrum [online: 2.2.2022] Dostupné z www.coachcentrum.sk

Časopis ZISK Manažment [online: 2.2.2022] Dostupné z https://www.ezisk.sk/

Inštitútu trvalého rozvoja 40 plus. [online: 2.2.2022] Dostupné z https://www.40plus.sk/nase-plany-a-vizie/.

Portál PROFESIA [online: 2.2.2022] Dostupné z www.profesia.sk.

Profesia days 2020 Bratislava [online: 2.2.2022] Dostupné z https://www.incheba.sk/eventy/profesia-days/.

Projekt EDUvolúcia [online: 2.2.2022] Dostupné z https://www.eduvolucia.sk/

Rozhovor so Zorou Vypušťákovou pre online magazín plus – apríl 2020. [online: 2.2.2022] Dostupné z https://www.40plus.sk/kde-hladat-pracu-po-40-ke/.

Škola Etikoterapie ADVAITA [online: 2.2.2022] Dostupné z https://www.advaita.sk/kontakt/profil-expertov-spolocnosti-advaita.

VADÍKOVÁ, K. M. Etika ako pomáhajúca profesia. In. Etika v pomáhajících profesích: DAP Vol2, 2018/2. [online: 2.2.2022] Dostupné z

http://odborne.casopisy.palestra.cz/index.php/dap/article/view/158.

VYPUŠŤÁKOVÁ, Z. Dovoľme si robiť chyby. In: Časopis ZISK Manažment, 6.3.2019. [online: 2.2.2022] Dostupné z https://www.ezisk.sk/clanok/dovolme-si-robit-chyby/4580/.

VYPUŠŤÁKOVÁ, Z. Emócie na pracovisku. In: ZISK Manažment: 10.1.2022 [online: 2.2.2022] Dostupné z https://www.ezisk.sk/clanok/emocie-na-pracovisku/5159/.

VYPUŠŤÁKOVÁ, Z. Konflikt v práci ako dar: 18.7.2019 [online: 2.2.2022]. Dostupné z https://www.ezisk.sk/clanok/konflikt-v-praci-ako-dar/4689/

VYPUŠŤÁKOVÁ, Z. PriestorPreZmenu – webová stránka. [online: 2.2.2022] Dostupné z www.priestorprezmenu.sk

Stahování

Publikováno

16-12-2021

Jak citovat

Vypušťáková, Z. (2021). Koučing a poradenstvo v službe nezamestnaným. DIAGNOSTIKA A PORADENSTVÍ V pomáhajících profesích, 5(2), 36–43. https://doi.org/10.58743/dap2021vol5no2.276