VÝZNAM PSYCHOLOGICKÉHO KONTRAKTU A KOMUNIKACE V UDRŽENÍ MOTIVACE DOBROVOLNÍKŮ

Tomáš MIROVSKÝ

Abstrakt


Příspěvek se věnuje významu komunikace s dobrovolníky na velkých sportovních akcích a preferencí způsobů komunikace v období před zahájením sportovní akce a následně během konání. Upozorňuje na potřebu dobře naplánované a zvolené komunikace v době od přihlášení dobrovolníků k účasti na sportovní akci až do doby těsně před akcí samotnou a potřebě naplnění psychologického kontraktu mezi dobrovolníkem a organizátorem akce.

Klíčová slova: dobrovolníci, velké sportovní akce, motivace, komunikace


Full Text:

PDF

Reference


FRIČ, Pavol, Tereza POSPÍŠILOVÁ. Vzorce a hodnoty dobrovolnictví v české společnosti na začátku 21. století. Praha: Agnes, 2010, ISBN 978-80-903696-8-9.

HRUŠKA, L.; HRUŠKOVÁ, A.; TOŠNER, J.; PILÁT, M. a kol. Analýza o stavu dobrovolnictví v zahraničí a ČR. Ostrava: ACCENDO. 2018

MIROVSKÝ, Tomáš. Management dobrovolníků na sportovních akcích a náklady na jejich zapojení. Praha, 2018, 67 s. Závěrečná práce MBA studia. Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o. Vedoucí práce doc. Ing. Jiří Novotný, CSc.

MIROVSKÝ, Tomáš. Motivace dobrovolníků na velkých sportovních akcích. Brno, 2019. Semestrální práce. MUNI. Vedoucí práce doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr.

RALSTON, Rita, Paul DOWNWARD a Les LUMSDON. The expectations of volunteers prior to the XVII commonwealth games, 2002: a qualitative study. Event Management [online]. 2004, October 2016, 9(1), 13-26 [cit. 2019-09-25]. ISSN 1525-9951. DOI: 10.3727/1525995042781084. Dostupné z:

http://www.ingentaconnect.com/content/10.3727/1525995042781084

SIMS, Alexandra. Rio 2016: Thousands of Olympic volunteers quit over 'long hours and lack of food' [online]. 17 August 2016 [cit. 2019-09-24]. Dostupné z: https://www.independent.co.uk/sport/olympics/rio-2016-thousands-of-olympic-volunteers-quit-over-long-hours-and-lack-of-food-a7194776.html

ŠTIKAR, J. a kol. Psychologie ve světě práce. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. 461 s. ISBN 80-246-0448-5.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Techniky osobnostního rozvoje a duševní hygieny učitele. Praha: Grada Publishing. 2018. ISBN 978-80-271-0470-3.

VLACH, František. Analyse of the project results in the Czech Prison Service Staff. In: KREJČÍ, Milada, Ludmila VACEK a kolektiv. Public Awareness about the importance of Wellness for Human Life.Prague: Prague: College of Physical Education and Sport Palestra, Ltd. 2019. pp. 85-98. ISBN 978-80-87723-52-4.


Citace

  • Aktuálně neexistují žádné citace.


Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o.