THALASSOTERAPIE JAKO UMĚNÍ ODPOČINKU A ŽIVOTNÍ STYL

Monika PAVLÍKOVÁ

Abstrakt


Příspěvek se věnuje tématu thalassoterapie, původem z řeckého slova ‘thalassa‘ neboli moře. Využitím moře, mořských produktů a přímořského prostředí jako formu terapie pro zlepšení celkového zdraví a osobního well-beingu, spokojenosti na úrovní fyzické, mentální a sociální. Zabývá se prvními zmínkami o thalassoterapii v historii Řecka a jiných národů. A blíže se zaměřuje na jednotlivé části terapie prospěšné pro zdravou kůži, respirační systém, uvolnění, klidnou mysl, relaxaci, zlepšení nálady ve slunném prostředí, zmiňuje její význam pro zlepšení imunity, která je tak důležitá pro zvyšování odolnosti a regeneraci v době celosvětově rozšířených koronavirů. Rovnováha mezi stresovým a relaxačním obdobím je zásadní pro celkové udržení zdraví. V závěru příspěvku jsou uvedeny tipy na aktivní a pasivní thalassoterapii.

Klíčová slova: thalassoterapie, moře, terapie, well-being, klima, imunita, dýchání


Full Text:

PDF

Reference


SECONDÉ, Jean-Claude. Quinton: léčba mořskou plazmou: moře je nejlepší lékař!. [Praha]: New Technologies, 2014. 132 s. ISBN 978-80-905161-5-1.

QUARTINO, D.S. Spa, beauty, health & design, Loft Publications 2008, EAN 9788496936805

DIENER, E., LUCAS, R. E., OISHI, S. Advances and open questions in the science of subjective well-being. Collabra: Psychology, 2018

STACKEOVÁ, D., Zpráva o současném stavu výuky psychosomatiky na vysokých školách v ČR. Psychosom, 2018, 16(4). ISSN 2336–7741 (Print) /ISSN1214-6102 (Online). Dostupné z: https://www.psychosom.cz/psychosom/vydani-4-2018/693-politika.

VEČEŘOVÁ PROCHÁZKOVÁ, A., NOUZA, M., HONZÁK, R., Psychosomatika a imunita. Sanquis [online]. 2005, (42), 30-33 [cit. 2020-08-25]. ISSN 1212-6535. Dostupné z: https://www.sanquis.cz/index2.php?linkID=art319.

MALCOVÁ, Alena, ed. Vybrané wellness procedury. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2016. 47 stran. ISBN 978-80-87723-29-6.

What is thalassotherapy: history of a health a beauty treatment. Forte Village Magazine [online]. Copyright © 2021 FV Magazine [cit. 17.08.2021]. Dostupné z: https://www.fortevillagemag.com/wellness/thalassotherapy-what-is-it-and-how-does-it-work/?lang=en

HIPPOKRATES. Aforismy. Prognostikon: O vzduchu, vodách a místech. Překlad O. Schrutz. Praha: Alberta, 1993. 111 s.


Citace

  • Aktuálně neexistují žádné citace.


Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o.