PANDEMIE COVID-19 JAKO FENOMÉN DNEŠNÍ DOBY A JEJÍ ODRAZ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ

Dita JANDERKOVÁ

Abstrakt


Pandemie covidu-19, která nás provází už druhý rok, společnost zaskočila. Nebyli jsme na nic takového připraveni. Pandemie zasáhla všechny oblasti společnosti. Byl ochromen průmysl, zemědělství i služby. Tento příspěvek se zaměřil na to, jak byla ovlivněna oblast vzdělávání, školství. Pandemie změnila všechny oblasti od předškolního až po univerzitní vzdělání. Pro komplexní a objektivnější pohled byly, jsou a jistě budou realizovány také nejrůznější výzkumné sondy, šetření. Využívalo se různé metodologie. Výzkumy byly různého rozsahu, různé úrovně. Setkáváme se s kvantitativními studiemi i kvalitativními přístupy. Obsahem předloženého příspěvku jsou informace o pandemii, včetně popisu situace v celosvětovém měřítku. Jsou uvedena některá statistická data. Dále jsou zmíněna některá šetření spojená s tímto fenoménem ve školách, včetně univerzitního školství. Dále jsou připojeny vlastních postřehy autorky příspěvku. Shrnula, jak ji samotnou ovlivnila pandemie v profesi vyučující na vysoké škole.

Klíčová slova: pandemie, pandemie covidu, vzdělávání, školství, komunikace, stres, pozitiva a negativa, zisky, ztráty


Full Text:

PDF

Reference


BROM, C., LUKAVSKÝ, J., GREGER, D., HANNEMANN, T., STRAKOVÁ, J., ŠVAŘÍČEK, R.. Mandatory home education during the COVID-19 lockdown in the Czech Republic: A rapid survey of 1st–9th graders‘ parents. Frontiers in Education, 2020, 5(103). doi: 10.3389/feduc.2020.00103

ČERNÝ, M. Univerzitní vzdělávání a jeho reakce na pandemii COVID-19. e-Pedagogium, 2020, 20(3), 32-45. doi: 10.5507/epd.2020.016

ČŠI (2020). Vzdělávání na dálku v základních a středních školách. Tematická zpráva. Praha: Česká školní inspekce. Dostupné z:

https://www.csicr.cz/Csicr/media/Prilohy/PDF_el._publikace/Tematick%c3%a9%20zpr%c3%a1vy/Vzdelavani-na-dalku-v-ZS-a-SSTematicka-zprava.pdf

FROMBERGEROVÁ, A. Distanční vzdělávání v době pandemie pohledem čtyř účastníků vzdělávacího procesu. Pedagogická orientace, 2020, 30(2), 221–230. Dostupné z:

https://journals.muni.cz/pedor/article/view/14141

CHENG, X. Challenges of “School’s Out, But Class’s On” to school education. Science Insights Education Frontiers, 2020, 5 (2), 501–516.

JOHNSON, N., VELETSIANOS, G., SEAMAN, J. U.S. Faculty and Administrators’ Experiences and Approaches in the Early Weeks of the COVID-19 Pandemic. Online Learning, 2020, 24(2), DOI: 10.24059/ olj.v24i2.2285.

KRÁTKÁ, J. ZEMANOVÁ, L. Distanční výuka na druhou. Pedagogická orientace, [S.l.], v. 2020, 30 (2), 249–254. ISSN 1805-9511. Dostupné na:

https://journals.muni.cz/pedor/article/view/14144

KOLÁŘ, Pavel. Posilování stresem: Cesta k odolnosti. Praha: Universum, 2021. 376 stran. ISBN 978-80-242-7465-2.

LIEBEROTH, A. et al. Stress and worry in the 2020 coronavirus pandemic: relationships to trust and compliance with preventive measures across 48 countries in the COVIDiSTRESS global survey. R. Soc. Open Sci. 2021, 8: 200589. https://doi.org/10.1098/rsos.200589

MINAŘÍKOVÁ, E. Uzavření škol: jiný příběh se stejným nadpisem? Zkušenosti ze tří zemí. Pedagogická orientace, 2020, 30 (2), 302–307. Dostupné na:

https://journals.muni.cz/pedor/article/view/14150

MŠMT (2020a) Dostupné z:

https://www.msmt.cz/doporucene-postupy-pro-skoly-v-obdobi-vzdelavani-na-dalku

MŠMT (2020b). Vzdělávání #NaDálku. Dostupné z https://nadalku.msmt.cz/cs

Pandemie COVID-19 a její vliv na sexualitu v Česku? Zvýšená sexuální touha, větší spokojenost zadaných i stres z času stráveného s partnerem. 2020. Dostupné z:

https://www.nudz.cz/files/pdf/2020-10-tz-vliv-kovidu-na-sexualitu.pdf

Prognóza vývoje situace pro rodiny s dětmi a podpůrné služby. Závěrečná zpráva. 2020. Dostupné z:

https://nadacesirius.cz/soubory/aktuality/2020_prognozaNadaceSirius.pdf

PRŮCHA, Jiří a MÍKA, Jiří. Distanční studium v otázkách: (průvodce studujících a zájemců o studium). Vyd. 1. Praha: Centrum pro studium vysokého školství, 2000. 39 s. ISBN 80-86302-16-4.

ROKOS, L., VANČURA, M. Distanční výuka při opatřeních spojených s koronavirovou pandemií – pohled očima učitelů, žáků a jejich rodičů. Pedagogická orientace, 2020, 30 (2), 122-145. Dostupné z:

https://doi.org/10.5817/PedOr2020-2-122

TOMŠIK, R., RAJČÁNIOVÁ, E., FERENČÍKOVÁ, P., KOPÁNYIOVÁ, A. Pohľad rodičov na vzdelávanie počas pandémie covid-19 na Slovensku – porovnanie rodičov detí so špeciálnymi potrebami a rodičov detí bez identifikovaných špeciálnych potrieb. Pedagogická orientace, 30(2), 122-145. Dostupné z:

https://doi.org/10.5817/PedOr2020-2-156

UNESCO (2020). Distance learning solutions. Dostupné z:

https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/solutions

WHO

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

WHO (2020). Director-General‘s opening remarks at the Mission briefing on COVID-19 – 12 March 2020. Geneva: World Health Organisation (WHO). Dostupné z:

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

ZAKARIA, Fareed. Deset lekcí pro postpandemický svět. Překlad Veronika Maxová a Jaroslav Veis. V českém jazyce vydání první. Praha: Prostor, 2021. 331 stran. ISBN 978-80-7260-489-0.

ZORMANOVÁ, Lucie. Didaktika dospělých. Vydání 1. Praha: Grada, 2017. 223 stran. Pedagogika. ISBN 978-80-271-0051-4.


Citace

  • Aktuálně neexistují žádné citace.


Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o.